01/10/2012 08:55 (GMT+7)
Số lượt xem: 12662
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: