26/03/2012 17:01 (GMT+7)
Số lượt xem: 13498
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Dịch và bình- Trần Đình Hoành
Thực hiện PPS- Trần Lê Túy Phượng

download 101_Zen12_+ng_Tau_Vui_Tfnh_T-H_TLTP.pps(2,81MB)
download 101_Zen13_M_t_V__Ph_t_T-H_TLTP.pps(1,77MB)
download 101_Zen14_-²_ng_B·n_T-H_TLTP.pps(1,73MB)

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: