04/08/2011 15:10 (GMT+7)
Số lượt xem: 30755
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thần chú Lăng Nghiêm   Đại Bi  – Thập chú  -  mp3.


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: