24/06/2011 07:39 (GMT+7)
Số lượt xem: 31676
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tuệ Ngữ của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14
nguồn internet
nhạc Buddha album
Thiết kế pps: Trần Lê - Túy Phượng
Việt dịch: Trần Đình Hoành - Trần Lê- Túy Phượng

vui lòng click chuột vào tập tin bên dưới

download Tuệ Ngữ của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14(5,14MB)

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: