09/06/2011 20:43 (GMT+7)
Số lượt xem: 1726
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

10 - bài thơ cuối cùng của Hoshin
10 - The last  poem of Hoshin
Nguyên Tác: Nyogen Senzaki
Nhạc: Tybetan Flute Nawang Khechog
Dịch Và Bình: Trần Đình Hoành
Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Phượng

download 101_Zen10_Bai_Tho_Cuoi_Cung_Cua_Hoshin_TDH_TLTP.pps(2,15MB)

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: