24/02/2011 20:56 (GMT+7)
Số lượt xem: 5937
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Sau một thời gian bệnh duyên, mặc dù đã được môn đồ và các y bác sĩ tận tình chữa trị; Nhưng thân tứ đại của Đại Lão Hòa Thượng đã đến lúc thuận thế vô thường, an nhiên viên tịch lúc: 01 giờ 45 phút sáng ngày 22 tháng Giêng năm Tân Mão, (nhằm ngày 24 tháng 2 năm 2011). Tại: Tổ Đình Phổ Bảo – xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định.  

Đại Lão Hoà Thượng THÍCH BẢO AN (1914 - 2011) 

 - Trưởng Môn phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Bình Định                           
 - Thành viên sáng lập Tu viện Nguyên Thiều - Bình Định                           
 - Viện chủ Tổ Đình Phổ Bảo - Tuy Phước, Bình Định
zDlhtbaoan_s.jpg


Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh Việt Nam và Môn đồ Pháp quyến Tổ Đình Phổ Bảo vô cùng kính tiếc báo tin:

Đại Lão Hòa Thượng THÍCH BẢO AN

             - Trưởng Môn phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Bình Định

             - Thành viên sáng lập Tu viện Nguyên Thiều - Bình Định

             - Viện chủ Tổ Đình Phổ Bảo – Tuy Phước, Bình Định

Sau một thời gian bệnh duyên, mặc dù đã được môn đồ và các y bác sĩ tận tình chữa trị, nhưng thân tứ đại của Hòa Thượng đã đến lúc thuận thế vô thường, an nhiên viên tịch vào lúc 01 giờ 45 phút sáng ngày 22 tháng Giêng năm Tân Mão (nhằm ngày 24 tháng 2 năm 2011); tại Tổ Đình Phổ Bảo – xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định. Trụ thế 98 năm, 70 Hạ lạp.

Lễ nhập quan vào lúc: 3 giờ chiều ngày 22 tháng Giêng năm Tân Mão (nhằm ngày 24 tháng 2 năm 2011).

Lễ truy niệm và cung tiễn kim quan nhập đại bảo tháp sẽ được cử hành vào lúc: 7 giờ sáng ngày 27 tháng Giêng năm Tân Mão (nhằm ngày 01 tháng 3 năm 2011).

Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh Việt Nam và Môn đồ Pháp quyến kính báo và cung thỉnh chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Phật tử thân lâm Đạo tràng Phổ Bảo để kính viếng, hộ niệm và tiễn đưa nhục thân Đại Lão Hòa Thượng nhập đại bảo tháp được thập phần viên mãn.

Nay kính tin,

Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh Việt Nam

Môn đồ Pháp quyến Tổ Đình Phổ Bảo Bình Định


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: