01/01/2011 20:31 (GMT+7)
Số lượt xem: 1933
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           ------ o0o ------                                                                       --------- O0O ----------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2010

CÁO PHÓ

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN

Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Phú Yên

Môn Đồ Pháp Quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH VĨNH LƯU

Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chứng minh Đạo sư Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Phú Yên

Viện chủ Tổ đình Sắc Tứ Kim Cang Tự, phường 1, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Do tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 20giờ00, ngày 29/12/2010 (nhằm ngày 24 tháng 11 năm Canh Dần), tại Tổ đình Sắc Tứ Kim Cang Tự, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

* Trụ thế : 97 năm

* Hạ lạp : 73 năm

Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 12giờ00 ngày 30/12/2010 (25/11/âl).

Kim quan được tôn trí tại Tổ đình Sắc Tứ Kim Cang Tự, Tp. Tuy Hòa.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 06giờ00, ngày 31/12/2010 (26/11/âl).

Lễ truy niệm vào lúc 07giờ00 ngày 03/01/2011 (29/11/âl), sau đó cung thỉnh kim quan nhập Bảo tháp tại khuôn viên Tổ đình Sắc Tứ Kim Cang Tự.

Nay Cáo Phó

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM – HĐTS GHPGVN

BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH PHÚ YÊN      

và MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN                 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC            

(đã ấn ký)                              

                                                                               Hòa thượng THÍCH TỪ NHƠN          


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: