12/09/2010 03:18 (GMT+7)
Số lượt xem: 8560
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

1. Phật pháp dành cho thiều nhi tập I
2. Phật pháp dành cho thiêu nhi tập II
3. Hướng dẫn thiền
4. Angulimala
Trong đó cuống Phật pháp dành cho thiếu nhi tập I con đã phân nhỏ ra làm nhiều bài nhỏ để dạy tiếng Anh trên Web của Chùa. Những bài nhỏ này con đã gửi đi trên web hoặc trên email cho chùa rồi. Con sẽ gửi lại sau theo ý Thầy. Tuy nhiên con không biết ý định Thầy là in sách từ những bài nhỏ của cuốn Phạt Pháp thiếu nhi hay in tất cả cách cuốn kia thành1 tập. Vì in những bài học nhỏ nhỏ của cuốn Phật pháp tập I thì nó không hiệu quả.
Vài dòng con thưa với Thầy.
Mong nhận hồi âm của Thầy

Hoàng Phước Đại


Tiêu điểm:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: