18/08/2010 15:16 (GMT+7)
Số lượt xem: 7660
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

BBT chúng con kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ny, quý độc giả thân quý lời cảm ơn, nhớ ơn trân trọng nhất. Kính chúc vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.
BBT


Tiêu điểm:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: