28/09/2012 19:03 (GMT+7)
Số lượt xem: 26925
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Bộ sưu tập những hình ảnh tranh tượng Quan Âm
nghệ thuật tuyệt đẹp do chùa Quán Thế Âm sưu tập
xin gửi đến Quý vị xem và tải hình

PHẦN 1 : ẢNH QUAN ÂM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.buddhismcap.com/index.asp?action=newsDetail&newsID=537

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: