Kết quả 1 - 10 của 5633 các kết quả có nội dung Con Đường Phật Tích tập 6. (3,7972 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - HÌNH ẢNH THÁNH TÍCH LUMBINI NƠI ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH
HÌNH ẢNH THÁNH TÍCH LUMBINI NƠI ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH Ban Biên Tập 22/04/2012 18:43 (GMT+7) Số lượt xem: 16526Kích cỡ chữ: http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-109_4-10358_5-50_6-1_17-38_14-1_15-1/
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/5F5641_hinh_anh_thanh_tich_lumbininoi_duc_phat_dan_sinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phim Phật Giáo - Xuân Hạ Thu Đông
Phim Phật Giáo - Xuân Hạ Thu Đông 06/07/2011 22:14 (GMT+7) Số lượt xem: 30478Kích cỡ chữ: Phim Phật Giáo - Xuân Hạ Thu Đông Phim Phật Giáo - Xuân Hạ Thu Đông Tập 1 Tập 2 Tập 3 Tập 4 Tập 5 Tập 6 Tập 7 Tập 8 Tập 9 Tập 10
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/5EC21A_phim_phat_giao__xuan_ha_thu_dong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghệ Thuật Điêu Khắc Phù Điêu - Phật Giáo Nhật Bản
Nghệ Thuật Điêu Khắc Phù Điêu - Phật Giáo Nhật Bản Biên Tập: Thích Tâm Mãn - Thích Minh Hoàng 11/06/2012 11:42 (GMT+7) Số lượt xem: 50822Kích cỡ chữ: (chuaminhthanh.com) Phật Giáo truyền vào Nhật Bản vào khoảng thế kỷ thứ 6, do các vị truyền giáo đại sư người Hàn Quốc và sau đó là các ... nước này, nhất là văn hóa Phật Giáo Bắc Truyền Trung Quốc đời nhà Đường, nhiều nghệ nhân và Tăng sĩ Nhật Bản sang Trung Quốc học hỏi và
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/7A460A_nghe_thuat_dieu_khac_phu_dieu__phat_giao_nhat_ban.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ tội phá thai
Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ tội phá thai 07/07/2011 22:15 (GMT+7) Số lượt xem: 34063Kích cỡ chữ: Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ tội phá thai Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ tội phá thai Tập 1 Tập 2 Tập 3 Tập 4 Tập 5 Tập 6 Tập 7 Tập 8 Tập 9
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/7AD01B_phat_noi_kinh_diet_toi__truong_tho_toi_pha_thai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời tác bạch của một Phật tử ban hộ niệm quên Tăng bảo
GiaLai Các Ban Hộ Niệm chúng con đã bị cấm tuyệt đối không được phép tụ tập hộ niệm nữa, nếu nhà nào có người qua đời mà Phật tử đến ... con là “Ban Hộ Niệm tự phát”, nay Giáo Hội đã nhờ chính quyền, công an cấm không cho phép Phật tử chúng con tụ tập đi hộ niệm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7A560A_loi_tac_bach_cua_mot_phat_tu_ban_ho_niem_quen_tang_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời tác bạch của một Phật tử ban hộ niệm quên Tăng bảo
GiaLai Các Ban Hộ Niệm chúng con đã bị cấm tuyệt đối không được phép tụ tập hộ niệm nữa, nếu nhà nào có người qua đời mà Phật tử đến ... con là “Ban Hộ Niệm tự phát”, nay Giáo Hội đã nhờ chính quyền, công an cấm không cho phép Phật tử chúng con tụ tập đi hộ niệm
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/7A560A_loi_tac_bach_cua_mot_phat_tu_ban_ho_niem_quen_tang_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp khí đạo Phật và những điều chưa biết
để báo tin giờ học tập, lúc họp chúng và các Phật sự khác như phân phát phẩm vật cúng dường cho chúng Tăng trong Già Lam. Tích Trượng ... , trên đầu chỉ có 2 vòng và 6 khâu, kiểu này do Phật Ca Diếp chế. Theo Hiển giáo, các vị Tỳ Kheo dùng tích trượng đi đến trước nhà khất thực
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/57D24A_phap_khi_dao_phat_va_nhung_dieu_chua_biet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự Giác Ngộ của đức Phật là quá trình chuyển hóa Tâm Linh
Sự Giác Ngộ của đức Phật là quá trình chuyển hóa Tâm Linh 15/12/2011 15:33 (GMT+7) Số lượt xem: 144029Kích cỡ chữ: Chuyển hóa tâm linh là một quá trình nổ lực tu tập liên tục theo thứ lớp bằng con đường Bát Chánh được biểu hiện qua 3 món Tam Vô Lậu: Giới, Định, Tuệ mà Ngài đã trải qua ... người học Phật hiểu rõ. Ngay cả đức Phật, trước khi vào thiền định tu tập về con đường Bát Chánh, Ngài cũng phải hiểu rõ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/72D009_su_giac_ngo_cua_duc_phat_la_qua_trinh_chuyen_hoa_tam_linh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật dạy làm Cha Mẹ
Phật dạy làm Cha Mẹ 26/09/2011 16:08 (GMT+7) Số lượt xem: 128044Kích cỡ chữ: Sanh con ra, tự nhiên bạn lên ngôi vị cha mẹ. Ngôi vị đó được hình thành một cách tự nhiên, như nhiên và đôi khi kéo theo sự hoảng hốt, ngỡ ngàng đối với một số cá nhân, vì họ chưa hề kịp chuẩn bị. Ai cũng bảo rằng ... Đành rằng có những tri thức mà con đường kiện toàn không nhất thiết phải thông qua trường lớp. Tuy nhiên, với những tri thức quan trọng
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/57C608_phat_day_lam_cha_me.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đón đọc Giác Ngộ đặc biệt kính mừng Đức Phật đản sinh
Từ bi - Trí tuệ, con đường của ánh sáng và tình thương yêu. Người con Phật hoan hỷ bước trên con đường giác ngộ ... Ca Mâu Ni Phật. Mùa Phật đản PL.2557 Ban Biên tập Trong số này 6. Thệ nguyện lấy Phật tâm để làm Phật
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/73F413_don_doc_giac_ngo_dac_biet_kinh_mung_duc_phat_dan_sinh.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: