10/06/2012 16:05 (GMT+7)
Số lượt xem: 244624
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Trong chúng con, người Phật tử am hiểu được Phật Pháp thì ít , mà người mới vào Đạo, Tín tâm còn cạn cợt chưa được học, chưa hiểu thấu đáo Phật Pháp thì nhiều nên mới có những lời lẽ thiếu tôn trọng, xúc phạm đến ngôi TĂNG BẢO. 


 

Phật tử Ban Hộ Niệm Gia Lai Chúng con xin đầu thành đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh .
 
Chúng con xin dâng lời thỉnh cầu, tác bạch  ngưỡng  mong Chư Tôn Thiền Đức hoan hỷ cho chúng con xin đầu thành sám hối :
 
Thời gian qua tại Thành Phố  Pleiku và toàn Tỉnh GiaLai Các Ban Hộ Niệm chúng con đã bị cấm tuyệt đối không được phép tụ tập hộ niệm nữa, nếu nhà nào có người qua đời mà Phật tử đến niệm Phật  hộ niệm sẽ bị Công An chính quyền đến lập biên bản xử phạt.
 
Bỡi Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Gia Lai không công nhận Các Ban Hộ Niệm chúng con, không cho Phật tử Ban Hộ Niệm chúng con đến sinh hoạt  tại các chùa, Giáo Hội Phật Giáo Gia Lai gọi Phật tử chúng con là “Ban Hộ Niệm tự phát”, nay Giáo Hội đã nhờ chính quyền, công an cấm không cho phép Phật tử chúng con tụ tập đi hộ niệm nữa.
Việc làm này đã khiến cho Phật tử Gia Lai chúng con cũng như nhà có người thân sắp sửa ra đi có tâm nguyện được Ban Hộ Niệm đến giúp rất là buồn và lo lắng .
 
Nhưng nay hàng  Phật tử chúng con  cũng đã thấy cái lỗi của chúng con là xuất phát từ cái nguyên nhân là bất kính Tăng Bảo
 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
 
Pháp môn Tịnh Độ là một trong những Pháp môn phổ biến của Đạo Phật, xuất phát từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết ra trong các Kinh :
 
- PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH
- KINH VÔ LƯỢNG THỌ.
- KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ.
- KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT
                                                  Và một số các Kinh khác
 
Từ khi có Đạo Phật, buổi hộ niệm  đầu tiên là lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Ngài cùng số đông Tăng chúng, đệ tử của Phật, khiến cho Vua cha là Tịnh Phạn trong giờ phút lâm chung được an vui tự tại mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc trong tiếng niệm Phật A Di Đà của chư Tăng chúng.
 
2.556 năm lịch sử, dù trải qua nhiều biến cố thăng trầm, những người Phật tử xuất gia cũng như tại gia trên toàn thế giới hành trì Pháp môn Tịnh Độ đã noi gương Đức Phật mà trả hiếu với cha mẹ, ông bà cũng như giúp đỡ chúng sanh khi giờ phút lâm chung an tâm chánh niệm nên mới lập ra BAN HỘ NIỆM và duy trì cho đến ngày hôm nay, Ban Hộ Niệm Gia Lai chúng con cũng đã hình thành trong thời gian qua .
 
Ban Hộ Niệm chúng con, họ là những hàng Phật tử tín sâu nguyện thiết, mong cho mình và giúp người trong giờ phút cuối đời được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc theo 48 lời Đại nguyện của Phật A Di Đà và y Pháp trong các Kinh Phật thuyết về Pháp Môn Tịnh Độ nên mới tham gia, lập ra Ban Hộ Niệm.
 
Chúng con  là những người lớn tuổi , nghỉ hưu, những giáo viên, công nhân, viên chức, tiểu thương, các em sinh viên, học sinh, nay giác ngộ Phật Pháp muốn được tu tâm dưỡng tánh, bỏ ác làm lành. Nói chung trong chúng con đủ mọi thành phần, mọi giới, mọi lứa tuổi   khác nhau, nhưng cùng chung nhau cái Tâm Từ để đem lại niềm an vui , lợi ích cho mình và cho đời.
 
Qua thời gian lập nên Ban Hộ Niệm chúng con nhận thấy có  những Ưu điểm và những Khuyết điểm như sau :
 
Về ƯU ĐIỂM của chúng con là:
 
-Chúng con tiếp sức cho quý Thầy ( khi đến gia đình có ngươi hấp hối, khai kinh, chứng minh xong Thầy phải về chùa lo Phật sự, cũng như do sức khỏe không có thời gian ở lại lâu).
-Hộ niệm là một Pháp Tu của người Phật tử tại gia của chúng con.
-Gia nhập vào ban Hộ Niệm là niềm vui của tuổi già của chúng con .
-Người lớn chúng con đi hộ niệm bỏ được thói hư tật xấu như nhậu nhẹt, cờ bạc, rượu chè, đàn đúm…
-Tuổi trẻ thanh niên, sinh viên, học sinh chúng con đi hộ niệm thấy được thực tế sự sống và cái chết sẽ làm cho cái Tâm tỉnh ngộ,  ra đường biết thương yêu mọi người, về nhà biết hiếu kính ông bà cha mẹ …
 
Nếu ai ai cũng biết tu như chúng con , ai ai cũng biết tham gia Ban Hộ Niệm như chúng con , về chùa biết theo chư Tăng học Phật, biết được lý Nhân Quả, thì xã hội này làm gì có những tệ nạn xã hội, xì ke, ma túy, cướp của, giết người ( như báo chí đã từng đăng tin xảy ra trên khắp ở khắp mọi nơi, liên tục mỗi ngày ).
 
-Chúng con không phân biệt kẻ lạ người thân, không phân biệt người giàu kẻ nghèo. Ban Hộ Niệm chúng con cùng quý Thầy đến giúp đỡ an ủi khi nhà ai đó có người hấp hối, gia đình đơn chiếc, hoàn cảnh khó khăn, Ban Hộ Niệm chúng con sẽ đóng góp giúp hòm rương cùng lo hậu sự , chúng con đem đến cho gia đình  họ chút  bình an  mà không đòi hỏi tài chánh, ăn uống gì cả  để lại nơi họ ấn tượng “Tốt đời đẹp đạo”
 
Nhưng lại có những KHUYẾT ĐIỂM lớn ở  chúng con:
 
Phật dạy “ Từ Bi cũng phải có trí Tuệ”
 
Nói chung đã là người con Phật thì chúng con ai ai cũng muốn noi theo hạnh Từ Bi của Đức Phật, muốn được  giúp người, giúp đời. Nhưng trong chúng con, người Phật tử am hiểu được Phật Pháp thì ít , mà người mới vào Đạo, Tín tâm còn cạn cợt chưa được học, chưa  hiểu thấu đáo Phật Pháp thì nhiều  nên mới có những lời lẽ thiếu tôn trọng, xúc phạm  đến ngôi  TĂNG BẢO.
 
Muốn Tu thì cần  phải học, Tu mà không học là tu mù. Từ chỗ Tu mà không được học nên từ Chánh Pháp có thể biến thành tà Pháp, Chánh tín có thể trở thành mê tín mà không hay biết.
 
Mà đã là người con Phật muốn học thì học ai đây ?
 
Xưa kia Thái tử Tất Đạt Ta xả bỏ quốc thành, thê tử trải qua 6 năm khổ hạnh nơi rừng già, 7 thất nghiêm tinh thiền định mới chứng được quả vị Như Lai dưới cội cây Bồ Đề, 49 năm thuyết Pháp độ sanh xong Phật nới nhập Niết Bàn.
Trải qua 2.556 năm những Giáo Pháp của Phật được trường tồn và luân chuyển mãi đến ngày hôm nay cho Phật tử chúng con tu học. Công đó  là do ai ?
 
Chúng con xin thưa đó  là do ngôi TĂNG BẢO !
 
Để gìn giữ và lưu truyền giáo Pháp ấy, đã phải rải qua bao thế hệ của các vị Tổ, Các vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni đã hy sinh gia đình, hy sinh mạng sống, đã đổ biết bao mồ hôi, bao xương máu như ngài Thích Quảng Đức….. cùng chư Tăng tử vì Đạo dưới ngọn lửa đấu tranh  mới bảo vệ Đạo Phật , giữ gìn giáo Pháp đến ngày hôm nay cho Phật tử chúng con tu học.
 
Thế mà  người Phật tử chúng con đã quên câu “Tri ân và Báo ân” đến TĂNG BẢO.
 
Chúng con muốn có được lòng NHÂN, muốn noi gương Từ Bi của Đức Phật đem Pháp Bảo ra tập sự giúp mọi người  mà chúng con quên đi cái NGHĨA đối với Tăng Bảo, tự ý lập nên Ban Hộ Niệm mà không biết LỄ đến với chư Tôn Đức, nay xét thấy chúng con còn thiếu TRÍ tuệ nên chúng con không được sự TÍN nhiệm của chư Tôn Đức nên Ban Hộ Niệm chúng con không được thành công viên mãn.
 
Phật tử chúng con đã thiếu “ Trọng Đạo” lại quên câu “Tôn Sư” nên Ban Hộ Niệm Gia Lai chúng con không được phép đi hộ niệm nữa.
 
Giáo Pháp của Phật Tổ Thích ca Mâu Ni, được truyền thừa từ đời này sang đời khác qua sự giảng dạy của Chư Tăng, nên người Phật tử chúng con mới biết được và hành trì Pháp môn Tịnh Độ. Thế mà trước khi lập Ban Hộ Niệm, Phật tử chúng con không biết, đã không đến cầu Pháp, cầu chứng minh nơi chư Tôn  Giáo Phẩm.
 
Chúng con nay đã biết Pháp Bảo của Như Lai là vô giá ! Không bán, cũng không cho, nhưng phải có sự truyền thừa của Thầy Tổ, của chư vị Chư Tôn Đức.
 
Tích truyện kể rằng để được thỉnh Kinh, Thầy trò Tam Tạng  đã phải đổi lấy bình bát giá trị bằng “vàng 10” mới có được giáo Pháp của Phật .
 
Để có vàng 10 người thợ (hành giả) phải trải qua thời gian chắc lọc đất cát, bụi dơ mới được vàng 10 ( vàng ròng).
 
Cái bát vàng của thầy trò Đường Tăng  là tượng trưng cho cái “Tâm”, chúng con phải gạn lọc cái Tâm tham lam, sân hận, Si mê , chúng con phải gạn lọc cái tâm uế trược.
 
Chúng con khi  đã được cái Tâm thanh tịnh rồi , đem cái Tâm thanh tịnh đó chí thành chí thiết đến lễ bái, cúng dường chư Tôn giáo phẩm Giáo Hội để cầu Pháp, khi được chư Tôn hứa khả rồi   mới được phép hành trì.
 
Tam Bảo là Phước Điền, để cho chúng sanh gieo trồng Phước đức , Phật tử chúng con có cúng dường Tam Bảo thì Tam Bảo mới trường tồn. Phật Đạo đã trải qua bao thăng trầm thì vẫn là Tam Bảo chứ không thể là “Nhị Bảo” được.
 
Nay chúng con đã biết, Phật Đạo muôn đời vẫn là Tam Bảo, không thể chỉ tôn kính “Nhị Bảo” mà muốn bỏ đi Tăng Bảo thì coi như xưa nay cái Kiềng đang  đứng vững bằng 3 chân nay chẳng khác nào Phật tử chúng con muốn bẻ gãy đi hết 1 chân, như vậy chúng con đã  là người trong Đạo Phật mà lại hủy phá Đạo Phật !
 
Chúng con  tự lập nên Ban Hộ Niệm để được người đời kính mến cầu thỉnh chúng con , mà chúng con đã quên đi ngôi Tăng Bảo, thiếu sự cung kính, cúng dường. Tại sao chúng con không cầu đến sự chứng minh của Tăng Bảo, nên hôm nay Ban Hộ Niệm chúng con kết cuộc mới có sự trở ngại đó.
 
Kế đến nữa là chúng con phải kể    “Ân Tổ quốc, ân chính quyền…”
 
Nay Phật tử chúng con đã hiểu rõ, dù là ai đang sống bất cứ trên một Quốc gia, một đất nước nào cũng luôn tôn trọng Pháp luật của nước đó. Mặc dầu chúng con được nhà nước bảo vệ, được Hiến Pháp tự do tín ngưỡng nhưng chúng con phải biết tôn trọng chính quyền, khi mà bối cảnh đất nước Việt Nam luôn có những thế lực bên ngoài lợi dụng  vào tôn giáo mua chuộc, dụ dỗ những Phật tử còn thiếu hiểu biết, nhẹ dạ vào con đường tà đạo hoặc cải đạo, có hại cho đất nước, gây rối anh ninh trong nhân dân , việc đã có từng xảy ra vùng Tây Nguyên vào những năm trước đó.
 
Thế nên Phật tử chúng con nếu  muốn lập ra Ban Hộ Niệm, trước tiên chúng con phải thỉnh Pháp, cầu chứng minh của Chư Tôn Giáo Hội, sau chúng con nên thông qua chính quyền, Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam nơi Tỉnh Thành.
 
Như vậy, trên được sự chứng minh của Chư Tôn Giáo Hội, dưới được sự bảo vệ của chính quyền thì Phật sự nào mà không thành công, buổi Hộ Niệm nào mà không viên mãn.
Nhưng thời gian qua chúng con không suy nghĩ thấu đáo, đã quên không làm đúng 2 điều đó nên ngày hôm nay chúng con phải bị trở ngại trên đường tu.
 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
 
Nhứt tâm đảnh lễ Chư Tôn Giáo Phẩm, Hòa Thượng , Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Gìa. Giáo Hội Phật Giáo Gia Lai.
 
Phật tử chúng con là những thành viên Ban Hộ Niêm, từ lâu chúng con đã lỡ sai lầm quên ân Tăng Bảo, nay chúng con đã biết lỗi lầm, ngũ thể đầu địa thiết tha, chí thành cầu xin sám hối cùng Chư Tôn Đức.
 
Cúi xin chư Tôn Đức Từ Bi Hỷ xả, rũ lòng  xót thương hứa khả đem Pháp Phật giáo dưỡng, củng cố  lại cho hàng Phật tử khờ dại chúng con được ân triêm công đức.
 
Chúng con Phật tử Ban Hộ Niệm Gia Lai cúi xin chư Tôn Đức chứng minh và lập lại kỷ cương cho Ban Hộ Niệm Gia Lai dưới sự  lãnh đạo của Chư Tôn đức, trong sự bảo vệ an ninh của chính quyền, để cho chúng con được tu theo Chánh Pháp của Như Lai.
 
Để hàng Phật tử chúng con được tiếp tục hộ niệm để báo hiếu ông bà cha mẹ người thân và giúp đỡ đạo hữu chúng con đến giờ phút thiên liêng được tâm an niệm chánh .  
 
NAM MÔ THƯỜNG HOAN HỈ BỒ TÁT MA HA TÁT
 
Phật tử, lương y PHAN VĂN SANG

 

Nguon: http://www.phattuvietnam.net/diendan/19372.html


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: