20/02/2013 12:52 (GMT+7)
Số lượt xem: 20423
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

 
 
 
 
  
 
1.

giọt nắng

rơi vào hóc đá

trái tim khô tróc vỏ

mầm thơ!

 
2.

chữ trôi hun hút

con đường

sương xóa

tinh khôi!

 

 

3.

hạt bụi mở ra

tình yêu

sự chết

đang rơi!

 

 

4.

lữ hành

và quán trọ

ngủ vùi trong đêm dài

chỉ chiếc gai đau còn thức

 
5.

con chim bên cửa số

hót lên

mang sương mù và nắng ấm!

 
6.

nhân tình đi

văn minh đi

soi vào nhau

bóng ngược!

 
7.

lửa rơi sau con chữ

hư vô cháy lên

bát-nhã!

 

 

8.

ngôn ngữ đứng lên

khẩu hiệu, lý nghĩa

đòi tự do

và hủy diệt!

 
9.

đội giá rét

khoác mù sa

thăm thế gian

hoa của đất!

 
10.

nắng lật cành đêm

tốc ký

tuệ sát-na

lời thiền!

 

MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

 


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: