CHÙA MƠ


(Tặng TrươngKimAnh.NaUy)
19/02/2013 12:12 (GMT+7)
Số lượt xem: 16286
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Mỗi sáng quét sân chùa, Chú lẩm nhẩm làm thơ, Kiếp sau xin Phật độ, Làm chú tiểu chùa Mơ.

Chùa Mơ ở làng Mộng,

Có một cây đa cao,

Có một con suối nhỏ,

Bốn mùa chảy nao nao.

 

Chùa Mơ ngủ lưng đồi,

Thấp thoáng mây hồng trôi,

Sư Ông ngồi gõ mõ,

Trời ơi là trời ơi,

Nhẹ nhàng ơi,

Nhẹ nhàng ơi...

 

Chùa Mơ trăm vị Phật,

Phật ngàn mắt ngàn tay,

Ai lên chùa lễ Phật,

Cũng lễ vị Phật cười.

 

Ao sen ai rửa chân,

Rửa sạch tâm phân vân,

Đường trần gió mê cuốn,

Chùa Mơ không bụi trần.

 

                 19.02.2013

 

                  DƯƠNG KIỀN


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: