20/08/2018 22:19 (GMT+7)
Số lượt xem: 993
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Kinh-Vu-Lan-HT-Tue-Dang 2.jpg

KINH CẦU  HỘI  LỄ VU LAN.

*

Về chùa kinh tụng Vu Lan

Ân thâm cúc dục mơ màng mẹ ơi

Mẹ cha là Phật là trời

Chở che suốt kiếp suốt đời không quên

Lấy chi báo đáp ân đền

Công ơn trời bể mông mênh kiếp này

Hiếu đạo là trả là vay

Muốn con có hiếu ta rày nhớ ân....

Bao lần nhìn mẹ đôi chân ?

Bùn đen nhuộm móng đường trần vì con

Bốn mùa chân mẹ mỏi mòn

Tháng năm chai sạn, gót con giữ gìn....

Cho con còn trọn niềm tin

Nhớ ngôi chùa cổ nặng tình nước non

Cho con lòng mãi sắt son

Bốn ân [1] luôn nhớ vuông tròn ước mơ.....

--------------------------

Ngày 10.7 Bính tuất (20.8.2018)

Thích Giác Tâm

Chú thích:

[1] Bốn ân: Ơn cha mẹ -  Ơn chúng sanh - Ơn Tổ quốc -  Ơn Tam bảo.


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: