MẸ GÀ DẶN CON DẠI


Thích Giác Tâm.
19/08/2018 18:58 (GMT+7)
Số lượt xem: 778
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


11216248_161207300881779_6825158168728547394_n.jpg

MẸ GÀ DẶN CON DẠI


Ở đời lắm quạ lắm diều
Sao che chở được mọi điều cho con

Con ơi con nhớ ngoan khôn
Ở quanh bên mẹ cho tròn tấm thân

Cõi này là cõi phong trần
Tai bay họa gởi bao lần cho con

Lòng mẹ chỉ biết dành phần
Với đôi cánh mỏng ân cần chở che

Kiếm ăn tránh bụi gai tre
Tránh nơi hầm hố vỉa hè người đông

Tránh cạm bẫy tránh le chông
Tìm nương nơi mẹ mới mong an toàn

Vài lời dò dặn ví von
Khắc khi tâm trí con