30/08/2010 09:39 (GMT+7)
Số lượt xem: 11239
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT
Về Sự Thành Tựu
Trong Gia Đình
Nơi Công Sở
Ngoài Xã Hội

THE BUDDHA’S TEACHINGS ON PROSPERITY
AT HOME
AT WORK
IN THE WORLD
Tỳ Kheo Tiến Sĩ Basnagoda Rahula
Chuyển Ngữ sang tiếng Việt
Diệu Liên Lý Thu Linh
Diệu Ngộ Mỹ Thanh
2010
Wisdom Publications ISBN 0-86171-547-0
@2008 Basnagoda Rahula


Tiêu điểm:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: