BÁT CHÁNH ĐẠO Con Đường Đến Hạnh Phúc Thiền Sư Bhante Henepola Gunaratana


Thiền Sư Bhante Henepola Gunaratana Việt Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh
28/08/2010 09:52 (GMT+7)
Số lượt xem: 16942
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Theo Dấu Chân Phật - Eight Mindful Steps to Happiness Walking the Buddha’s Path - Tác Giả: Thiền Sư Bhante Henepola Gunaratana

Việt Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh - Vu  Lan  2007 @ 2001 Henepola Gunaratana
ISBN o-86171-176-9 Sách được dịch với sự cho phép của Thiền Sư H. Gunaratana và NXB Wisdoms Publications


Tiêu điểm:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: