09/01/2018 21:20 (GMT+7)
Số lượt xem: 1541
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


HINH CHUA BUU MINH2 Copy.jpg

THƯ MỜI THAM DỰ

LẼ ĐẶT ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỔ- NHÀ TĂNG 

CHÙA BỬU MINH

thôn 1, xắ Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

( Ngày 01 tháng 12 năm Đinh Dậu- nhằm ngày 17 tháng 01 năm 2018)

  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính thưa Quý vị!

Chánh điện chùa Bửu Minh trùng tu xây dựng hoàn thành nay đã được 8 năm. Nhưng riêng nhà Thờ Tổ và nhà Tăng vẫn chưa có điều kiện để xây dựng.

Hôm nay hội đủ duyên lành, được sự cho phép của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, sự đồng thuận của các cấp chính quyền. Chùa Bửu Minh phát tâm làm Lễ đặt đá xây dựng nhà Thờ Tổ và nhà Tăng, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tu học và lễ bái cho tăng, Ni, quần chúng Phật tử.

Ban tổ chức trân trọng kính mời: Quý Thiện nam, Tín nữ Phật tử

Hoan hỷ sắp xếp thời gian quang lâm về Bổn tự chùa Bửu Minh vào lúc: 

8 giờ ngày 17/01/2018 (01 tháng 12 năm Đinh Dậu)

Tham dự cùng cầu nguyện, trợ duyên cho buổi lễ đặt đá xây dựng nhà Thờ Tổ và nhà Tăng chùa Bửu Minh.

Sự hiện diện của Quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi sớm hoàn thành được Phật sự trọng đại này. 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

 

                                                                                  Chư păh, ngày 9 tháng 01 năm 2018

                                                                                               TM.Ban Tổ Chức

                                                                                                          Trụ Trì

 

                                                                                       Thượng Toạ: Thích Giác Tâm


thiep moi-2.jpg


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: