29/11/2013 08:24 (GMT+7)
Số lượt xem: 1186
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Nghiên cứu mới đã cung cấp chứng cứ khảo cổ đầu tiên về sinh quán của Đức Phật, được xác định vào thế kỷ thứ 6 trước CN.

Nguon: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131128/nhung-phat-hien-moi-ve-duc-phat.aspx


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: