12/07/2011 20:19 (GMT+7)
Số lượt xem: 27452
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Bài nói chuyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Washington DC July 9-2011
Xin mời vào site dưới đây để xem và nghe Đức ĐLLM nói chuyện về Hoà Bình Thế giới ở Washington DC ngày 9 July, 2011


DLLM  1.jpg

DLLM  2.jpg

DLLM 3.jpgTrên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: