04/08/2011 22:02 (GMT+7)
Số lượt xem: 28159
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

1. Không có đao binh, tránh họa chiến tranh tàn sát.
2. Trường thọ, ít bệnh, mạnh khỏe.


3. Tránh miễn được thiên tai hoạnh họa, không có các thứ tai nạn.
4. Con cháu đời đời hưng thịnh, kiếp kiếp không dừng.
5. Được nhiều con trai, chổ cầu như nguyện.
6. Quan lộc hưng thạnh, thuận buồm xuôi gió.
7. Hợp lòng trời, thuận theo lời Phật dạy, loài vật biết ơn, chư Phật hoan hỷ.
8. Giải mở oán cừu, các ác tiêu diệt, không phiền, không não.
9. Không khí vui vẻ kiết tường, bốn mùa an lành.
10.Được sinh lên trời, hưởng phước vô cùng. Nếu huân tu tịnh độ sẽ được sinh về cõi Tây Phương 

A Di Đà Phật
Kính mời Đạo hữu vào mạng kết nối dưới đây, để nghe đọc quyển "CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH" của Pháp Sư Viên Nhân (Rất Hay):

Hoặc đạo hữu muốn đọc quyển "CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH" của Pháp Sư Viên Nhân, thì mở Attach Files ra, để đọc.
Hoặc đạo hữu vào mạng kết nối dưới đây, để đọc quyển "CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH" của Pháp Sư Viên Nhân:

A Di Đà Phật
Thiện Thông


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: