PHẬT PHÁP CĂN BẢN


Thích Đức Thắng
08/06/2011 14:37 (GMT+7)
Số lượt xem: 8781
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: