09/01/2011 04:56 (GMT+7)
Số lượt xem: 3867
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

"Om mani padmi hum, câu thần chú nầy cũng là một trong những câu thần chú nổi tiếng nhất trong Phật giáo, được các Phật tử theo pháp tu niệm Phật, và đặc biệt là Phật tử tu theo mật tông như Phật giáo Tây Tạng tụng đọc trong mọi nghi thức tu tập."


Nguon: http://www.lieuquanhue.vn/index.php/6/4952.html

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: