03/12/2010 15:19 (GMT+7)
Số lượt xem: 9914
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Con kính dâng dịch phẩm này lên Giác linh chư vị sư trưởng là Hòa thượng Từ Thoàn, Hòa thượng Định Thành, Hòa thượng Minh Hạnh và Thượng tọa Minh Phát.

download TrungKhoaMongSon03.pdf(355,55KB)

 

Con kính dâng lên Thượng tọa Lệ Trang, đương vi sám chủ, và chư vị kinh sư,

cùng tất cả bậc thầy được tôn cao vì hơn các chúng khác.

 

Con kính dâng lên cha mẹ hiện tiền,

cầu nguyện thung huyên thân tâm an ổn, phát nguyện tu trì.

 

Ngưỡng mong dịch phẩm này có thể giúp ích cho các bậc thiện hữu tri thức

có cái nhìn khái quát về Trai đàn chẩn tế mà sanh tâm cảm kích ân sâu của Phật.

 

Con xin chân thành tri ân Thượng tọa Lệ Trang, Thầy đã cho con nguồn

cảm hứng, kích lệ và cung cấp nhiều tài liệu qúy báu để dịch phẩm hoàn thành.

 

Con xin cảm niệm nhiệt tình của Đại đức Quảng Chơn

luôn cổ võ và đóng góp nhiều ý kiến chuyên nghiệp.

 

Bản cảo dịch phẩm này manh nha từ cuối năm 2001,

có nhiều chỗ sai không thể tha thứ,

nay làm cẩn trọng hơn, cùng thêm chú thích tỉ mĩ,

nhưng chắc chắn không tránh khỏi những sai lầm,

ngưỡng mong chư tôn đức từ bi chỉ giáo cho con.

------------

Ngày vía đức Địa Tạng đại sĩ

vị đại sĩ đại bi, đại nguyện, đại định, đại lực và đại tinh tấn quá hơn các vị bồ tát,

phó cảm hết thảy sở cầu như pháp của tất cả những người chí tâm xưng niệm.

 

PL.2552 º 30/ 7/ Mậu Tý º 30.8.2008

Quảng Minh dịch chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: