Giải nghiệp và giải oan
11/11/2010 18:12 (GMT+7)
Thuyết nhân quả và thuyết nghiệp của đạo Phật là những thuyết rất là khoa học, rất công bằng; nghe qua thì đơn giản và dễ hiểu, nhưng thực ra lại rất phức tạp hơn là chúng ta tưởng.
Kinh Bát Đại Nhân Giác
15/10/2010 11:34 (GMT+7)
Lời Người DịchKinh Bát Đại Nhân Giác là bộ Kinh ngắn gọn, song nội dung lại bao quát hầu như toàn bộ tư tưởng căn bản, chủ yếu của Phật giáo;

Định tâm
15/10/2010 06:50 (GMT+7)
Giác Ngộ - Triết gia Descartes đã có lần phát biểu “Tôi suy nghĩ, vì thế tôi đang tồn tại” (I think, therefore I am). Nhiều người cũng đồng quan điểm này, họ căn cứ vào dòng suy nghĩ để thấy được sự tồn tại của mình, nghĩa là con người phải luôn suy nghĩ vì nếu không suy nghĩ thì đó không còn là một thực tại sống động nữa.
Duy Ma Cật & Lý tưởng người cư sĩ
04/10/2010 12:35 (GMT+7)
Ngài Duy Ma Cật (Vimalakirti) Với sự khởi dậy của phong trào Ðại thừa vào khoảng năm trăm năm sau Phật nhập diệt, Phật giáo trải qua một tiến trình trẻ trung hóa. Những người giữ vai trò then chốt trong tiến trình này là những vị lãnh đạo trong cộng đồng cư sĩ.

Phật Dược Sư Lưu Ly Quang
18/09/2010 22:45 (GMT+7)
Dược Sư Lưu Ly Quang là  Phật nào? Khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi giáo hóa đến thành Quảng Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợị cung thỉnh Ngài nói về chư Phật, nên Ngài nói Kinh Dược Sư.
Giới Luật (Thuần Hoá Tâm Hồn)
08/09/2010 16:38 (GMT+7)
Có định hướng tốt cho nguồn năng lượng của chúng ta   Để giúp chúng ta có được định hướng tốt trong hành động, lời nói và nếp nghĩ, Đức Phật đã phác họa ra 10 loại thiện nghiệp và 10 loại bất thiện nghiệp. Ngoài ra, Đức Phật còn thiết lập bổ sung thêm 3 cấp độ giới phẩm. Cấp độ đầu tiên là những giới điều đưa cá nhân đến bến bờ giải thoát.

ĐẠI BI CHÚ GIẢNG GIẢI
08/09/2010 15:50 (GMT+7)
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Ngã kim kiếu văn đắc thọ trì Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa
Sự hình thành của A Tỳ Đạt Ma
18/08/2010 15:50 (GMT+7)
Ba tạng là: Tu đa la tạng (Sutra Pitaka), Tỳ nại da tạng (Vinaya Pitaka), A tỳ đạt ma tạng (Abhidharma Pitaka). Chữ A tỳ đạt ma luận thường để chỉ các luận thư của các bộ phái, chứ không dùng cho các luận thư Ðại thừa. Abhidharma, Trung Hoa dịch âm là A tỳ đàm, A tỳ đạt ma, và dịch nghĩa là Vô tỷ pháp, Thắng pháp, Ðối pháp.


Tiêu điểm:
 Về trang trước     Về đầu trang      Page:  1 2 [3] 

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: