02/04/2013 10:44 (GMT+7)
Số lượt xem: 4464
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Có sức khỏe là có tất cả: câu này chính xác 100%. Ngay cả khi bị người khác trói lại bởi một dây xích, nếu minh mẫn thì đầu óc bạn vẫn hoàn toàn tự do. Bạn vẫn có thể nghĩ cách gỡ bỏ dây xích đó ra.


Khi nằm trên giường bệnh, nếu đầu óc minh mẩn thì bạn vẫn có thể quan tâm đến mọi người xung quanh. Vì đầu óc của bạn hoàn toàn tự do.

Khi nghèo khổ , đầu óc bạn vẫn hoàn toàn tự do. Bạn có thể nghĩ đến cách để làm giàu rồi thực hiện nó. Khi thành công, bạn sẽ trở nên giàu có từ hai bàn tay trắng.

Kể cả khi thất bại, đầu óc bạn vẫn hoàn toàn tự do. Bạn có thể nghĩ đến cách đi đến thành công.

Mỗi người có một thế mạnh riêng, không ai giống ai cả.

Người hạnh phúc là người có những suy nghĩ hấp dẫn ở trong đầu.

Tôi muốn nói với các bạn một điều thật giản dị: Bạn hoàn toàn tự do.

                                                                     

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: