25/01/2013 10:56 (GMT+7)
Số lượt xem: 14168
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Những ai thích bôi nhọ, nói xấu, đả kích, chế riễu…người khác xin hãy nhớ lời dạy của Đức Phật: "Ngửa mặt lên trời để nhổ nước bọt, nước bọt chẳng đến trời mà trở lại rơi vào mình.
 Chớ bới móc  lỗi  người,
truyền nói khắp mọi nơi. 
Khi khởi tâm tìm lỗi,
 tự mình phạm lỗi rồi.


Hằng ngày trong cuộc sống tự nhiên có người khác đến hãm hại, mắng nhiếc, bôi nhọ , xỉ nhục…muốn phá hoại thanh danh của ta. Ta hãy bình tâm quán chiếu lại những lời đức Phật dạy để đối trị lại chuyện thị phi bằng nhiều cách. Ta hãy học theo gương của đức Phật dùng từ bi để chế ngự họ,  tự nghĩ đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài là bậc chứng đắc giác ngộ hoàn toàn, nhưng vẫn còn nhiều người ganh ghét phỉ báng phá hoại, thì ta là hàng phàm phu thì làm sao tránh khỏi những lời chỉ trích  ,thị phi, phỉ báng. 
Phải tự hỏi  rằng  : ta  đã làm tốt  lợi ích cho Đạo cho đời,đã sống  thuận theo luân thường Đạo lý  chưa ?? điều đó mới quan trọng .Còn  những người ganh ghét việc làm tốt của ta ,họ là lũ hạ tiện tăm tối ,bọn  ma quỷ ghê tởm  ,ta không cần nghĩ đến mà phiền não 

Những ai thích bôi nhọ, nói xấu, đả kích, chế riễu…người khác xin hãy nhớ lời dạy của Đức Phật: "Ngửa mặt lên trời để nhổ nước bọt, nước bọt chẳng đến trời mà trở lại rơi vào mình.
 Ngược gió tung bụi, bụi trở lại lấm thân". 

 
 

Thiện Tâm

http://huongdanphattu.vn/news/Tim-hieu-Phat-giao/Cho-tim-loi-nguoi-7298/

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: