14/07/2012 17:12 (GMT+7)
Số lượt xem: 31525
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Sáng nay, trên con đường trì bình khất thực, hình ảnh người Phật tử quỳ sập dưới đường để dâng lên cúng dường (Thái Lan) đã trở nên quen thuộc đối với tôi, nhưng không hiểu sao, hình ảnh một cụ già lụm khụm quỳ dưới chân tôi để đội trên đầu một chén cơm trắng dâng lên cúng dường, và tiếp đến là hình ảnh của một thanh niên nhìn tôi cười với ánh mắt thân thiện, gụt đầu chào đầy cung kính.

Tôi chỉ biết đứng nhìn và thầm cầu nguyện cho những tâm lành bồ tát này mãi đơm hoa kết trái, và mãi trổ được những quả lành, thơm ngọt, đời này đời sau và mãi mãi về sau tâm họ mãi thanh khiết như hoa sen, trong sạch như nước suối đầu nguồn thơm mát.

Vì chính sự cung kính là mẹ của các công đức, công đức được phát sanh bởi sự cung kính ấy,...muôn trùng sóng vỗ, biển đời lai láng tôi tin họ sẽ có được lối đi thánh thiện, vì sẳn trong họ đã có được ngọn đuốc mang tên "niềm tin" sẽ bừng sáng, soi đường cho họ phá tan đi màn vô minh (ít kỷ, tham-sân, ngã mạn) hầu thoát ra khỏi vòng xoay của luân hồi sanh tử.

G.M.L

http://www.lieuquanhue.vn/index.php/80/6309.html


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: