Vài nét về Tâm lý học phổ thông và Tâm lý học Phật giáo


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NS Thích Nữ Hương Nhũ
08/07/2011 09:34 (GMT+7)
Số lượt xem: 53299
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

MỤC LỤC
Lời nói đầu 
PHẦN I:  DẪN NHẬP
 Ý nghĩa - mục đích chọn đề tài và phạm vi đề tài
 PHẦN II:  GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT TÂM LÝ HỌC PHỔ THÔNG VÀ TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO


I.  Vài nét về tâm lý học phổ thông và tâm lý học Phật giáo

    1.Tâm lý học là gì?

    2.Khái niệm tâm lý trong tâm lý học phổ thông

    3.Khái niệm tâm lý trong tâm lý học Phật giáo

II.     Nguyên lý tư duy của triết học phương Tây

    1.Ba nguyên lý tư duy của Aristote

    2.Giới hạn của các giác quan trong quá trình nhận thức

III.   Các cấp độ nhận thức trong tâm lý học phổ thông và tâm lý học Phật giáo

    1.Hoạt động nhận thức của tâm lý học phổ thông

    2.Các cấp độ nhận thức trong tâm lý học Phật giáo

 

PHẦN III:  SẮC THÁI TÂM LÝ HỌC

QUA CÁC YẾU TỐ CẤU HỢP THÀNH PHẦN TÂM LINH

(So sánh với tâm lý học phổ thông)

1.Thọ

2.Tưởng

3.Hành

4.Thức

 

PHẦN IV:  KẾT LUẬN

 Đạo phật với lối sống hướng nội và biện tâm

http://www.quangduc.com/tamly/32tamly-lv.html

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: