Đời sống Phật tử tại gia trong kinh Trường Bộ


Luận văn tốt nghiệp của Đại Đức Thích Lệ Liên
02/12/2010 19:52 (GMT+7)
Số lượt xem: 8263
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Gia đình không những là khoảng không gian riêng của mỗi con người mà còn là tế bào của xã hội. Giá trị truyền thống văn hoá của gia đình quyết định giá trị truyền thống văn hoá của một dân tộc. Tình yêu thương gia đình sẽ đưa đến tình yêu thương quê hương đất nước.

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: