31/05/2011 07:36 (GMT+7)
Số lượt xem: 2268
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Để kế thừa truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, phát dương tinh thần từ bi tế thế, tịnh hóa nhân tâm xã hội, và cũng để cầu nguyện thế giới hòa bình nhân dân an lạc, ngày 10/5/2011 (nhằm mồng 8/2 Tân Mão, là ngày kỷ niệm tròn 2.555 năm Đản sinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni), Hiệp hội Phật giáo thành phố Hàng Châu,

Phật học viện và các ngôi tự viện lớn trực thuộc thành phố long trọng tổ chức hoạt động từ thiện với mô hình lớn "Đông Phương Phật Quốc - Hàng Châu" ôm bát hành cước - phúc tuệ hành năm 2011.
Đúng 8 giờ 30 sáng, dưới sự thống lĩnh của Pháp sư Quang Tuyền - Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo thành phố Hàng Châu, gần 300 vị Tăng của các tự viện và Phật học viện trực thuộc thành phố Hàng Châu, bắt đầu xuất phát từ Pháp Hỷ Giảng Tự - Thượng Thiên Trúc, men theo đường Thiên Trúc, đi qua Thiền tự Pháp Tịnh - Trung Thiên Trúc, Pháp Cảnh Giảng Tự - Tam Thiên Trúc đến Linh Ẩn Tự, thứ tự ôm bát hành cước trong thời gian hai giờ đồng hồ, toàn bộ số thiện khoản của tín chúng cúng dường đều dùng vào việc từ thiện.
Hàng Châu đã vào tháng 5, ánh thái dương tỏa khắp nơi, khách hành hương vân tập đứng thành một dãy trên đường Thiên Trúc. Nhưng cho dù là đi dưới ánh mặt trời gay gắt hay được che mát trong bóng râm của hàng cây bên vệ đường; ngang khu phố thị náo nhiệt hay chỗ vắng người u nhã thanh tịnh, các Pháp sư vẫn trong tư thái chánh niệm an tường, bước chân vẫn vững vàng ổn định, vẫn an nhiên để cho những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn dài trên vầng trán của họ.


Vừa ra khỏi chùa Pháp Hỷ Giảng, thì hai bên đường đã có rất nhiều tín chúng cúng dường các loại phẩm vật, thiện khoản, hoặc để vào bát, hoặc để trên tay của các vị Pháp sư. Trong đó có những người tuổi già tóc bạc, và cũng có những thanh niên thiếu nữ ăn mặc thời trang; có những trung niên chí thành mộ đạo, cũng có những trẻ con được người lớn bế bồng; có các cư sĩ, tín chúng tại đất Hàng Châu, cũng có khách hành hương từ nơi khác đến triều sơn lễ Phật; có du khách đến Hàng Châu du lịch, cũng có người buôn bán kinh doanh ở mấy cửa hàng hai bên đường. Và rất nhiều người tại ven đường đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi những bước chân tự tại của các Pháp sư hành cước. Trong đội ngũ chỉ nghe âm thanh Phật hiệu và tiếng leng keng của Pháp khí.
Tổ chức hoạt động hành cước đến nay là lần thứ ba, ảnh hưởng dần lan rộng. Một tín chúng đã nói với phóng viên, cô đã tham gia hoạt động này ba lần rồi, mỗi năm đều có một sự cảm động khác nhau, không những chỉ vì nhìn các vị Tăng hành cước mà cảm thấy thân tâm mát mẻ, mà điều quan trọng nhất là có thể thông qua hoạt động hành thiện - cô nói, chính mình đã trưởng dưỡng được hạt giống từ bi và gieo trồng hạt giống đó trong ruộng phước.
Hơn 2.500 năm trước tại cổ Ấn Độ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thị hiện đản sinh và xuất gia làm sa môn, phụng hành theo phong tục khất thực của đoàn thể tôn giáo thời đó, dùng phương thức ôm bát khất thực để có được vật thực.Theo sử liệu, Đức Phật mỗi ngày vào giờ ngọ, thường thống lĩnh các đệ tử đi khất thực trong nhân gian, Ngài không chọn nơi giàu nghèo sang hèn, mà hành hóa một cách bình đẳng. Cho nên từ xưa việc ôm bát khất thực được coi như là bố thí phúc báo cho chúng sinh. Hoạt động ôm bát hành cước khiến cho tín chúng ngày hôm nay có thể hiểu rõ đường lối sinh hoạt của Tăng đoàn Phật giáo thời nguyên thỉ.
Trong lời khai thị tổng kết hoạt động, Pháp sư Quang Tuyền có nêu lên 4 ý nghĩa quan trọng của việc ôm bát hành cước:
1. Truyền bá Trí tuệ Bát nhã của Phật pháp thông qua hoạt động ôm bát hành cước, để mọi người có cơ hội thân cận ba ngôi Tam bảo, để cho các thí chủ có cơ hội tu tập thiện nghiệp, càng để cho nhiều người có cơ duyên hộ trì Phật pháp, gieo trồng ruộng phước.
2. Truyền bá tinh thần của Phật giáo cho nhiều người, thể hiện phong cách của người xuất gia trong thời đại mới.
3. Đem tinh thần từ bi của Phật pháp, thực hành trong sự sinh hoạt hằng ngày, và phổ cập đến toàn xã hội.
4. Đem tâm cảm ân chuyển hóa bằng cách dấn thân vào hành động thực tế của việc làm từ bi từ thiện, là quan tâm chúng sinh, báo đáp xã hội.
Hoạt động ôm bát hành cước lần này đã được một số thiện khoản, chúng ta sẽ đem toàn bộ chuyên khoản chuyên dụng này dùng vào việc từ thiện

Cuối cùng, Pháp hội cầu phước được long trọng cử hành trước Đại Hùng Bảo Điện chùa Linh Ẩn. Pháp sư Quang Tuyền - Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo thành phố Hàng Châu; Trưởng lão Bổn Định - Phó Hội trưởng và các Pháp sư Nguyệt Chân, Pháp sư Diệu Cao, Pháp sư Giới Hưng đồng chủ trì, xướng lễ tán Pháp Âm, cầu nguyện thế giới hòa bình, tổ quốc phồn vinh xương thịnh, xã hội hài hòa, nhân dân an lạc.

Chư Tăng hành cước tĩnh tọa tại trai đường Pháp Hỷ Giảng Tự trước khi khởi hành

Pháp sư Quang Tuyền dặn dò chư Tăng trước khi khởi hành

Tứ chúng đệ tử xếp thành hàng ngũ trang nghiêm trước Phật điện -
Hành cước viên mãn trang nghiêm đội ngũ

Pháp sư Quang Tuyền - Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Hàng Châu ban đạo từ
trước bảo điện chùa Linh Ẩn

Năm vị Pháp sư chủ trì Pháp hội cầu phước trước Đại hùng bảo điện chùa Linh Ẩn

Pháp sư Quang Tuyền khai thị

Đội ngũ trang nghiêm của chư Tăng hành cước trước Đại hùng bảo điện chùa Linh Ẩn Hàng Châu

Dưới ánh nắng chói chang, uy nghi cụ túc

Trưởng lão Bổn Tịnh - Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Hàng Châu và Pháp sư Quang Tuyền - Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Hàng Châu
thống lĩnh chư Tăng ôm bát hành cước

Trưởng lão Định Bổn - Phương trượng Pháp Hỷ Giảng Tự

Pháp sư Niệm Dũng - Giám viện Pháp Hỷ Giảng Tự

Trước khi bắt đầu hành cước, chư Tăng chỉnh trang Pháp phục...
tập trung tại trai đường chùa Pháp Hỷ Giảng

Trang nghiêm túc mục

Quang cảnh hoạt động ôm bát hành cước

Cúng dường thanh tịnh

Chư Tăng đang hành cước trên đường Thiên Trúc

Một ít hương hoa thanh tịnh cúng dường

Một ít tịnh tài kính dâng lên Trưởng lão

Khoảng 300 chư Tăng Hàng Châu ôm bát hành cước
trên đường núi đầy trúc biếc cây xanh

Đầu đội nón trúc vàng, thân mang áo khói hương,
từng bước chân vững chãi, cây cỏ còn đẫm sương

Cúi đầu quán tự tại

Hạnh nguyện tỏa muôn phương

Hành cước viên mãn trang nghiêm đội ngũ

Thí thực

Quang cảnh tín chúng tham gia Pháp hội

Thanh Như (Theo Thông tin Phật giáo Trung Quốc)

http://www.giacngo.vn/phatgiaonuocngoai/2011/05/30/566040/


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: