07/11/2010 21:15 (GMT+7)
Số lượt xem: 3678
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Giác Ngộ - Trong khuôn khổ chuyến hoằng pháp Đông Nam Á mùa thu năm 2010, Thiền sư Thích Nhất Hạnh dẫn đầu Tăng đoàn quốc tế Làng Mai (Pháp quốc) gồm 70 Tăng Ni vân du hoằng pháp tại quốc gia Phật giáo Theravada Thái Lan.

Tại Nakhonnayok, Thiền sư Nhất Hạnh đã hướng dẫn khóa tu 2 ngày (20 - 21/10) cho các lãnh đạo địa phương. Và ngày 22-10, tại hội trường của Đại học Phật giáo Mahachulalongkorn, Thiền sư đã chia sẻ pháp thoại  "Xây dựng nếp sống tỉnh thức" cho các sinh viên trường này.

Dịp này, Giác Ngộ Online giới thiệu bạn đọc chùm ảnh nếp sống tỉnh thức của Tăng sĩ Thái Lan ngày nay:

WTS (1).jpg

WTS (2).jpg

WTS (3).jpg

WTS (4).jpg

WTS (5).jpg

WTS (6).jpg

WTS (7).jpg

WTS (8).jpg

WTS (9).jpg

WTS (10).jpg

WTS (11).jpg

WTS (12).jpg

WTS (13).jpg

WTS (14).jpg

WTS (15).jpg

WTS (17).jpg

WTS (18).jpg

WTS (19).jpg

WTS (20).jpg

WTS (21).jpg

WTS (22).jpg

WTS (23).jpg

WTS (24).jpg

WTS (25).jpg

WTS (26).jpg

WTS (27).jpg

WTS (28).jpg

WTS (29).jpg

WTS (30).jpg

WTS (31).jpg

WTS (32).jpg

Tân Nguyễn (tổng hợp)


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: