Kết quả 1 - 10 của 5789 các kết quả có nội dung Cần thiết phải xây dựng hàng ngũ tu sĩ Phật giáo và cư sĩ Phật tử dấn thân. (3,1982 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cần thiết phải xây dựng hàng ngũ tu sĩ Phật giáo và cư sĩ Phật tử dấn thân
Cần thiết phải xây dựng hàng ngũ tu Phật giáo Phật tử dấn thân 10/09/2011 16:18 (GMT+7) Số lượt xem: 90690Kích cỡ chữ: Giác Ngộ - Phật hóa gia đình đạo đức xã hội ... Hướng dẫn Phật tử toàn quốc 2011 là một cơ hội tốt giúp hàng Phật tử ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/775649_can_thiet_phai_xay_dung_hang_ngu_tu_si_phat_giao_va_cu_si_phat_tu_dan_than.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cư sĩ mọi thời
mọi thời 11/01/2012 11:16 (GMT+7) Số lượt xem: 157893Kích cỡ chữ: Sau khi đạt được toàn giác, nếu Đức Phật không vận chuyển bánh xe Chánh Pháp lần đầu tiên tại vườn Nai, nếu bốn chúng đệ tử của ngài suốt 2500 năm qua không tiếp nhận, thực hành truyền bá giáo ... các việc lành)[3]. Bố thí đứng hàng đầu trong tứ nhiếp pháp[4] mà Phật dạy cho hàng dấn thân vào đời, cải
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/53C009_cu_si_moi_thoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - MẪU HÌNH NGƯỜI CƯ SĨ LÝ TƯỞNG
yêu sự tỉnh giác cao độ. Trong một vài trường hợp đặc biệt, người cần phải phát nguyện dấn thân ... MẪU HÌNH NGƯỜI LÝ TƯỞNG 12/04/2013 15:11 (GMT+7) Số lượt xem: 94889Kích cỡ chữ: Trong những chúng đệ tử Phật, thì chúng tại gia chiếm số lượng đông đảo có những ảnh hưởng nhất định đối với diện mạo của Phật giáo nói chung. Khảo sát
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/737453_mau_hinh_nguoi_cu_si_ly_tuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tương quan Tăng sĩ - Cư sĩ và vấn đề thịnh suy của Phật giáo
thời Phật giáo được vua chúa ủng hộ, thì việc ủng hộ của họ chính yếu là hỗ trợ đời sống Tăng xây dựng chùa ... , vì mối liên hệ giữa Tăng trong Phật giáo thời kỳ đầu được thiết định chủ yếu qua mối liên hệ giữa
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/5B400B_tuong_quan_tang_si__cu_si_va_van_de_thinh_suy_cua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiền bạc & tài sản đối với người cư sĩ
thí cho các vong hồn đói khổ. cuối cùng, người đệ tử Phật cũng cúng dường những vị tu hành đạo đức ... Tiền bạc & tài sản đối với người HT.Thích Trí Quảng 18/12/2011 16:45 (GMT+7) Số lượt xem: 59767Kích cỡ chữ: Đối với người xuất gia sống đời phạm hạnh thì tiền bạc, tài sản không quan trọng, nhưng tiền bạc tài sản là phương tiện cần thiết trong việc sinh sống của người
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/72C001_tien_bac__tai_san_doi_voi_nguoi_cu_si.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc: Vai trò của trí thức cư sĩ
đã đóng góp đắc lực vào việc xây dựng các tổ chức ; nghiên cứu, truyền bá, giảng dạy Phật học, tu tập ... tổ chức, chưa phải là những giảng sư có uy tín trong lĩnh vực giảng giải giáo tu tập như các
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/5AD249_chan_hung_phat_giao_o_mien_bac_vai_tro_cua_tri_thuc_cu_si.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nguồn gốc an cư kiết hạ
hơn 2.500 năm truyền bá phát triển truyền thống an mùa mưa của Tăng đoàn Phật giáo vẫn được duy trì. Tuổi đạo của một vị tu ... thiết giúp chư Tăng Ni tu tập suốt ba tháng. Trong quá trình an của chư Tăng Ni, Phật tử thường xuyên lui tới tham
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/an-cu/5A540B_nguon_goc_an_cu_kiet_ha.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vô cảm xã hội và thái độ của người Phật tử
cụ thể trong đời. Phụng sự dấn thân, hạnh tu ở mọi thời đại Với Phật giáo, phụng sự tha nhân được xem là hạnh ... tố chất đó, chính là tinh thần tự nguyện phụng sự nỗ lực, dấn thân. Ở đây, điều cần phải minh định trước tiên là sự
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/doc-bao-dum-ban/775442_vo_cam_xa_hoi_va_thai_do_cua_nguoi_phat_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo Nghệ An hôm nay và ngày mai
mai. Ngày hôm nay chúng ta chiêu hiền đãi về xây dựng Phật giáo xứ sở, nhưng ngày mai vẫn phải là thế hệ tăng ... giáo Nghệ An phải mạnh dạn đề xuất những vị tăng hay có đủ tài đức, năng lực, không nhất thiết là người
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5AC248_phat_giao_nghe_an_hom_nay_va_ngay_mai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tập huấn - bồi dưỡng trú trì 2011: Chuyên đề "Trách nhiêm của vị trú trì đối với Ban Hộ tự và tín đồ"
hóa nội tâm dẫn dắt Phật tử trên lộ trình tu thân hành thiện. Vì thế cho nên hàng tại gia họ ... trò tư vấn hòa giải khi cần thiết.- Giáo dục đào tạo những nòng cốt: Cần có một đội ngũ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/56D44A_tap_huan__boi_duong_tru_tri_2011_chuyen_de_trach_nhiem_cua_vi_tru_tri_doi_voi_ban_ho_tu_va_tin_do.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: