Kết quả 21 - 30 của 5715 các kết quả có nội dung ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ LÀ AI . (2,9252 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Lăng Nghiêm
thế giới tên Cực Lạc, trong thế giới đó có đức Phật hiệu A Di Ðà hiện nay đương nói pháp. 3. Y Báo Trang Nghiêm Xá Lợi ... lần )A-Di- Đà Phật Tán:Giáo chủ thế giới Tây phương bậc Năng Nhơn của Tịnh độ; 48 nguyện độ chúng sanh; Lời phát nguyện thề rất
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/735441_chu_lang_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Lăng Nghiêm
lâm chung lại được thấy đức Phật A Di Ðà và ngài Quán Thế Âm tiếp dẫn về cõi Tịnh Ðộ.Tiêu Tai Cát Tường Thần ChúNẳng mồ tam mãn đamẫu đà ... Cực Lạc, trong thế giới đó có đức Phật hiệu A Di Ðà hiện nay đương nói pháp.3. Y Báo Trang NghiêmXá Lợi Phất! Cõi đó vì
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/57D409_chu_lang_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùa Đông Lâm Ở Núi Lô Sơn Tổ Đình Tịnh Độ Tông Phật Giáo Bắc Truyền Khởi Kiến Tịnh Độ Uyển Và BảoTượng Đại Phật A Di Đà
tám vị Bồ Tát. Phía trên Đại Phật Đài Kim Cang bảo tọa nơi tôn trí bảo tượng Kim thân Đức Phật A Di Đà cao 48m ... Chùa Đông Lâm Ở Núi Lô Sơn Tổ Đình Tịnh Độ Tông Phật Giáo Bắc Truyền Khởi Kiến Tịnh Độ Uyển Và BảoTượng Đại Phật A Di Đà Thích Tâm Mãn 05/12/2011 18:36 (GMT+7) Số lượt xem: 143580Kích cỡ chữ: (chuaminhthanh.com)Chùa Đông Lâm núi Lô sơn Tổ đình của Tịnh Độ Tông do ngài Huệ Viễn
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/764201_chua_dong_lam_o_nui_lo_son_to_dinh_tinh_do_tong_phat_giao_bac_truyen_khoi_kien_tinh_do_uyen_va_baotuong_dai_phat_a_di_da.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngày vía Phật A Di Đà
thú vị, mà theo đó, người đời truyền tụng Đại sư một trong những hóa thân của Đức Phật A Di Đà tại Trung Hoa. Tiểu sử ... Ngày vía Phật A Di Đà 27/11/2011 18:39 (GMT+7) Số lượt xem: 99726Kích cỡ chữ: Những hành giả tông Tịnh Độ hiện nay gần như ai cũng biết và tham gia lễ kỷ niệm vía Phật A Di Đà đản sanh vào ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, trong các kinh văn có đề cập
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/724041_ngay_via_phat_a_di_da.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BÀI KỆ CA NGỢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
BÀI KỆ CA NGỢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ PHẬT Hán văn: Đàm Loan Pháp Sư sáng tác Việt dịch: HUYỀNTHANH 31/07/2011 17:41 (GMT+7) Số lượt xem: 87231Kích cỡ chữ: Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.1978 BÀI KỆ CA NGỢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ PHẬT . Hán văn: Đàm Loan Pháp Sư sáng tác Việt dịch: HUYỀNTHANH Nam mô A Di Đà Phật (Giải thích tên Vô Lượng Thọ bên cạnh Kinh phụng tán, cũng nói
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/5FD01B_bai_ke_ca_ngoi_duc_phat_a_di_da_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật học » Phật học lược khảo
hết lòng tin tưởng và ưa thích). Hết lòng tin tưởng và ưa thích không phải điều kiện của Phật A-di-đà đưa ra để ai tin tưởng ... nói đến thế giới Tây phương Cực lạc, nghe nói đến công đức của Phật A-di-đà, tức đã từng được tiếp nhận đối tượng, nhưng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/77761B_phat_hoc__phat_hoc_luoc_khao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Niệm & niệm Phật
hết lòng tin tưởng và ưa thích). Hết lòng tin tưởng và ưa thích không phải điều kiện của Phật A-di-đà đưa ra để ai tin tưởng ... nói đến thế giới Tây phương Cực lạc, nghe nói đến công đức của Phật A-di-đà, tức đã từng được tiếp nhận đối tượng, nhưng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/77761B_niem__niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Năm Pho Tượng Phật Di Đà Vĩ Đại Trên Thế Giới
Ngưu Cửu Đại Phật, Nhật Bản Pho tượng Phật Di Đà vĩ đại phải kể đến đầu tiên đó pho tượng Ushiku Daibutsu (Ngưu ... có thể nhìn ngắm cảnh quan bên ngoài. Pho tượng Phật Di Đà này được Tổ chức Xác lập kỷ lục thế giới ghi nhận pho tượng Phật
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/534040_nam_pho_tuong_phat_di_da_vi_dai_tren_the_gioi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngày vía Đức Phật A Di Đà và câu chuyện giáng sinh của Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư
Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư ngày 17 tháng 11 Âm lịch hàng năm cử hành lễ vía, nhớ lại Đức Phật A Di Đà. Vĩnh Minh Thọ Thiền ... nơi cõi Cực lạc. Nói đến Phật A Di Đà, người ta nghĩ ngay đến một vị Phật của đại chúng, công đức hoá độ khắp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/52E451_ngay_via_duc_phat_a_di_da_va_cau_chuyen_giang_sinh_cua_vinh_minh_tho_thien_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp môn Tịnh độ theo Kim Cang thừa
miên mật tu tập theo pháp môn Tịnh Độ bất kể ngày đêm cho đến khi tâm bất loạn.Cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà cõi gần ... thì kinh điển nhắc đến cõi Tịnh Độ của Đức A Di Đà như một cõi giới ngoại tại, một cõi giới do Đức Phật A Di
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/567019_phap_mon_tinh_do_theo_kim_cang_thua.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: