Kết quả 1 - 10 của 5807 các kết quả có nội dung ĐỌC VÀ SUY NGẪM VỀ BÀI THƠ “QUỐC TỘ” CỦA PHÁP THUẬN THIỀN SƯ. (2,4001 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thiền sư Pháp Thuận thời tiền Lê: Đoàn kết mới bền vận nước
đắp bồi vận nước cho vững bền. Thiền Pháp Thuận đã đọc bài thơ chỉ có 20 chữ trên. Bài ... nay, sau khi đắc pháp, Thiền Pháp Thuận đã đạt được trình độ rất cao về độn số nghệ thuật phù sấm.
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5A500A_thien_su_phap_thuan_thoi_tien_le_doan_ket_moi_ben_van_nuoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hiện tượng “thơ thiền” của Hoàng Quang Thuận: Hoa Tàn, Mưa Tạnh, Non Yên Lặng...
Hiện tượng “thơ thiềncủa Hoàng Quang Thuận: Hoa Tàn, Mưa Tạnh, Non Yên Lặng... Minh Đức Triều Tâm Ảnh 06/09/2012 15:31 (GMT+7) Số lượt xem: 189099Kích cỡ chữ: Trong thời gian gần đây có hai hiện tượng được đài báo nhiêu tạp chí truyền thông... Một là “hiện tượng thơ Thiền non thiêng Yên Tử” của ông Hoàng Quang Thuận, hai là hiện tượng “đạo ” Duy Tuệ lập nhiều câu lạc bộ, nhóm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5F5208_hien_tuong_tho_thien_cua_hoang_quang_thuan_hoa_tan_mua_tanh_non_yen_lang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHÁP THUẬN THIỀN SƯ
nay còn vỏn vẹn một bài thơ duy nhất, cũng là câu trả lời về vận nước của vua Lê Đại Hành hỏi , đó là bài ... tài đức về triều đình tham vấn chính sự quốc gia, có khi đến cả Am Viện của các thiền tham vấn những trăn trở ưu
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/53E45A_phap_thuan_thien_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Về từ "Vô vi" trong bài kệ "Quốc Tộ " của Thiền sư Pháp Thuận
Về từ "Vô vi" trong bài kệ "Quốc Tộ " của Thiền Pháp Thuận Đào Nguyên 22/12/2011 09:12 (GMT+7) Số lượt xem: 116706Kích cỡ chữ: Chúng tôi, qua bài viết này, với tư cách là người học Phật, có những nghiên cứu về Văn học Phật giáo Việt ... Pháp Thuận (915-990) là một trong 2 bài thơ mở đầu của nền văn chương cổ điển nước ta, đánh giá: “Có
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/735049_ve_tu_vo_vi_trong_bai_ke_quoc_to__cua_thien_su_phap_thuan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khuông Việt thái sư với vương triều Đinh, Lê (Kỷ niệm 1000 năm ngày viên tịch của Thiền sư)
giành lại độc lập. Cùng với bài thơ của thiền Đỗ Pháp Thuận thì đây cũng là một trong hai tác phẩm đầu tiên ... sống. Cùng với bài Từ khúc của thiền Khuông Việt, thì bài thơ này của thiền Đỗ Pháp
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/775448_khuong_viet_thai_su_voi_vuong_trieu_dinh_le_ky_niem_1000_nam_ngay_vien_tich_cua_thien_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thế giới bí ẩn bao trùm nhục thân các vị thiền sư
dị, song vô cùng bí ẩn huyền diệu của Phật pháp. Thiền Chuyết Chuyết sinh năm 1590, tại Tiệm Sơn (huyện Hải Trừng ... , sau đó đưa vào tháp Báo Nghiêm. Lịch sử của Phật giáo ghi rõ thông tin về cuộc đời tu hành nhục thân của thiền
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/53D049_the_gioi_bi_an_bao_trum_nhuc_than_cac_vi_thien_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chợt ngộ "Thi Vân Yên Tử"
bài). Có thể nói, đây là tập thơ chỉ viết về phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ Phật tích của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.Trong ... Chợt ngộ "Thi Vân Yên Tử" 20/08/2012 08:20 (GMT+7) Số lượt xem: 69629Kích cỡ chữ: Nhà thơ, GS-TS Hoàng Quang Thuận. "Thi Vân Yên Tử" của nhà thơ Hoàng Quang Thuận là một tập thơ gồm hai phần riêng biệt đã được xuất bản trước đó là "Thi Vân Yên Tử" (gồm 63 bài)
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/diem-sach-hay/7AC241_chot_ngo_thi_van_yen_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lộc chùa đầu năm
từ bi trí tuệ. Nhân dịp xuân về, xin tặng quý độc giả Báo Giác Ngộ bài thơ ngắn mà tôi nhận được khi lên chùa lấy lộc đầu ... đến quên cả mục đích tu tập giải thoát. Mong quý bạn đọc có thể chậm lại một chút để suy ngẫm chọn hướng đi đúng đắn trong cuộc
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/52D04B_loc_chua_dau_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mổ xẻ cái gọi là Thiền Minh Triết của “đạo sư” Duy Tuệ - Hồi thứ nhất: Về cụm từ Thiền Minh Triết
Mổ xẻ cái gọi là Thiền Minh Triết của “đạo ” Duy Tuệ - Hồi thứ nhất: Về cụm từ Thiền Minh Triết Tỳ-khưu Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh) 05/09/2012 14:51 (GMT+7) Số lượt xem: 172962Kích cỡ chữ: Duy Tuệ đã dùng công cụ của lý trí bất toàn đầy tham vọng cùng với những sở ... Thiền phái Thảo Đường; gần nhất là các Thiền cư sĩ như Ứng Thuận, như Tuệ Trung! Trần Nhân Tông chỉ là người tiếp lửa cho
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7F4240_mo_xe_cai_goi_la_thien_minh_triet_cua_dao_su_duy_tue__hoi_thu_nhat_ve_cum_tu_thien_minh_triet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - GIAI THOẠI THIỀN 29: .QUỐC SƯ VÀ HOÀNG ĐẾ.
GIAI THOẠI THIỀN 29: .QUỐC HOÀNG ĐẾ. Tác giả: HT Tinh Vân Người dịch: Thích Tuệ Thông 15/06/2013 10:36 (GMT+7) Số lượt xem: 21030Kích cỡ chữ: Đời nhà Thanh, vua Thuận Trị có 1 hôm đặc biệt mời quốc Ngọc Lâm vào cung, xin chỉ dạy Phật pháp, vua hỏi ... thân hình nhiều phước tướng, thường ngày chỉ thích yên lặng, chẳng ưa nói nhiều, ngay cả khi vua hỏi về Phật pháp, quốc cũng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/truyen-tich-giai-thoai/56E018_giai_thoai_thien_29quoc_su_va_hoang_de.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: