29/03/2012 10:23 (GMT+7)
Số lượt xem: 29145
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tôn tượng Đức Quán Thế Âm tại Linh Ứng Bãi Bụt - Ảnh: L.Đ.L
Đà Nẵng thân thương
Sông Hàn rực ánh sáng
Bãi Bụt linh thiêng kể từ khi Linh Ứng thành hình
Tượng Bồ-tát cao hướng nhìn ra biển
Nhìn vào nỗi khổ của nhơn gian
Của tham-sân-si, kiêu mạn điêu tàn


... Cứ suốt ngày nổi sân, tranh giành, đánh giết lẫn nhau...
Ai cũng có nước mắt, có máu hồng tươi đỏ
Có mẹ cha, anh chị, ruột rà
Thì cớ sao để lòng tham che khuất,
... giết hại nhau chi rồi than khổ?
Mẹ Quán Âm từ dung lắng nghe sâu như thế
Cũng bởi vì vô minh còn che lấp
Nên hình tượng Ngài khai dựng khắp nơi nơi
Nhằm nhắc nhớ chơn như đạo mầu, lời dạy Đức Thích Ca

Đà Nẵng thênh thang, thành phố mới
Có chư Tăng ngày đêm nghĩ lo cho đạo pháp
Lãnh đạo Đà thành cũng hết sức xiển dương
Nên tượng lớn, chùa to đường hoàng dựng lên uy nghiêm, rực rỡ
Thời mạt pháp này, phương tiện phải như ri
Người ta thấy Phật, nhớ Phật, và tam nghiệp dần sửa đổi
Nếp sống đạo dần được lan xa...

L.Đ.L
(Nhân chuyến công tác tại Đà Nẵng, ngày 28, 29-3)

http://giacngo.vn/vanhocnghethuat/tho/2012/03/29/33C61A/


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: