04/07/2013 11:09 (GMT+7)
Số lượt xem: 25323
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đạo Phật là con đường đi đến đời sống an lạc-hạnh phúc dành cho mọi người. Vì dành cho tất cả mọi người,


nên dù chỉ một con đường nhưng có nhiều cách đi khác nhau. Có người thì chuyên tâm niệm Phật-Pháp-Tăng, có người thì thực hành thiền định, có người thì chuyên trì mật chú… trong đời sống hằng ngày.

Sau khi đức Phật Nhập-diệt, công việc này đã giao cho chư vị Tổ sư.  Các ngài y cứ trên kinh-luật, tùy theo khả năng nhận thức và hoàn cảnh riêng của từng người, sự khác biệt về nền văn hóa của các nước mà thiết định các pháp hành khác nhau.  Nhiều  pháp  hành được thay đổi phong phú, đa dạng, cũng như mở rộng khắp nơi là điều rất tự nhiên, vì để thích hợp với tính chất Phật pháp.  Phật pháp vốn siêu việt thời gian và không gian, nên không bị rơi vào pháp tu gọi là “tân thời”, và pháp tu không “y nguyên”, càng không vướng mắc vào cái “tôi” và cái “của tôi” như các học giả, nhà nghiên cứu thường giải thích.

Các Kinh luận Phật học đều dạy "Tam giới duy Tâm, vạn pháp duy Thức".

Thật đơn giản, nhưng để nhận biết, thì việc vận dụng tri thức khái niệm là chưa đủ, mà cần phải có thêm sự xác quyết xuất phát từ kinh nghiệm thực chứng.

Chướng ngại lớn nhất chính là cách nhìn phân biệt nhị nguyên. Đó không phải là nhược điểm hay là một khuyết tật mà là một cơ chế sinh tồn phức tạp có nguồn gốc sâu xa từ cấu trúc và chức năng của não bộ.

Với tuệ giác siêu việt, Đức Phật  đã nhận biết được khả năng thay đổi cơ chế này nhờ vào sự quán chiếu nội tâm và Ngài đã chỉ ra lối mòn mà các khái niệm sai lầm đã thâm nhập vào tâm thức.

Hơn 25 thế kỷ sau,  các nhà khoa học hiện đại, bằng những nghiên cứu thực tiễn nghiêm ngặt tinh vi, đã chứng minh rằng tuệ giác của Đức Phật đã đạt được, thông qua  pháp quán chiếu chủ quan lại chính xác đến độ kinh ngạc.

Điều quan trọng nhất, xét trên bình diện tế bào, các nhà khoa học đã khám phá quy luật rằng: Những kinh nghiệm được lặp đi, lặp lại.

Mùa Hạ, PL 2557

BBT TC Hoằng Pháp

 


http://hoangphap.info/Page.aspx?ArticleID=4852&SubID=2&ID=2


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: