07/07/2011 18:33 (GMT+7)
Số lượt xem: 21769
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Từ hạt bụi tôi hoá thân thành tất cả,
Đi sâu vào các cõi với khổ đau...


Tôi chỉ là một hạt bụi bé nhỏ
Trong muôn vàn hạt bụi ngoài kia,
Từ muôn kiếp qua bao nhiêu các cõi,
Hoá thân theo các duyên nghiệp xa xưa...

Từ hạt bụi tôi hoá thân thành tất cả,
Đi sâu vào các cõi với khổ đau,
Thân Người, Súc sanh hay ngạ quỷ
Nhẫn đến chư Thiên với các cõi tầng Trời...

Dù ở cõi nào hạt bụi vẫn mê mải,
Lạc loài qua các nẻo luân hồi
Đi suốt hành trình của một kiếp sống
Rồi lại trở về Hạt Bụi với Hư Không...

Hạt Bụi tôi kiếp này đã mỏi mệt,
Muốn trở về với Chư Phật trong tâm
Nguyện mở lòng xin quy y Tam Bảo
Thắp hương lòng
Sám hối tội
Ăn năn...


c h i ê u h o à n g

http://my.opera.com/chieuhoang/blog/show.dml/24589972


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: