26/12/2013 14:56 (GMT+7)
Số lượt xem: 1078
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Một năm sắp trôi qua, đây là dịp chúng ta nhìn lại trong một năm qua ta đã làm được gì, tu được gì? Nhà nhà mua sắm, người người mua sắm, nhưng có một món mà không nhà nào không có, đó là lịch, dù nghèo hay giàu thì tối thiểu trong nhà cũng có một cuốn lịch, lịch là biểu tượng để tính thời gian, mỗi ngày ta gỡ một tờ, khi nào hết một cuốn lịch là một năm đã trôi qua.


Mỗi ngày gở mỗi tờ lịch, mỗi tờ tượng trưng cho một ngày, nhìn một lốc lịch ta thấy nhiều không? rất nhiều đến 365 tờ, vậy mà đã hết một năm rồi đó các bạn. Khi ta trông ngóng thì nó rất lâu, còn nếu ta không để ý đến thì nó trôi qua rất nhanh phải không các bạn? Việc tu hành của chúng ta cũng y như vậy đó, mỗi ngày ta tu một chút cũng như mỗi ngày ta gỡ một tờ lịch vậy, người nôn nóng thì nghĩ sao ta tu hoài mà sao không thấy chuyển gì cả, còn người an lạc thì ngày nào cũng như ngày nào, hầu như thời gian không hề ảnh hưởng gì cả.

Có người lại bảo tôi nghiệp nặng quá muốn tu mà tu không được, đợi đến khi nào rảnh rỗi rồi tu, thực ra nặng nhẹ đôi khi là do tâm ta nghĩ như vậy, chứ có ai mà đo được nặng hay nhẹ, khi ta đau khổ, phiền não thì ta cho là nghiệp nặng, còn khi mọi việc suông sẻ thì ta cho là nhẹ, tất cả đều do tâm ta nghĩ như vậy thôi chứ có biết bao nhiêu người vất vả, khốn khó hơn ta mà họ vẫn tu tốt đó thôi.

Tu có nghĩa là sửa, sửa từ cái chưa tốt thành cái tốt, từ phiền não trở thành an lạc, từ tối trở thành sáng, mỗi ngày ta sửa một chút, như mỗi ngày ta bóc một tờ lịch vậy, một hành động nhỏ, một suy nghĩ, ta cứ thay đổi dần dần, đã là con người thì ai mà chẳng có nghiệp, có cái tốt cũng có cái xấu, ta muốn giải thoát thì ta phải buông xả dần dần.

Một tờ lịch rất mỏng, rất nhỏ so với một cuốn lịch, nhưng rồi nó cũng hết một năm, ta thử hình dung mỗi ngày ta làm một việc nhỏ thì trong một năm ta làm được rất nhiều đấy chứ, một năm, năm năm, mười năm nhìn lại ta đã làm được rất nhiều việc tốt, tâm ta đã thay đổi rất nhiều. Mỗi ngày một ít bản ngã ta cũng bào mòn dần theo năm tháng, còn ta cứ nghĩ rằng nghiệp mình nặng không tu được thì suốt đời suốt kiếp này ta vẫn đứng yên một chỗ, ngược lại nghiệp ngày càng nặng hơn, cho dù ta chưa đạt được điều gì cao siêu thì ta cũng đã có lợi lạc ngay trong hiện tại này rồi.

Từ một việc nhỏ như ăn chay, ta đã giảm được nghiệp sát, ta bố thí, cúng dường, tụng kinh, niệm Phật, ta đã có được bao nhiêu lợi lạc, tâm ta đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cùng một trường hợp người khác buồn đau, khổ sở, bệnh hoạn, còn ta thì ít khổ hơn, dễ buông xả hơn nên tâm ta an lạc hơn người khác, người ta lao vào hơn thua, tranh giành, sân hận còn ta làm chủ được tâm ý của mình nên tránh được phiền não, thù hằn, cái nhìn của ta cũng nhẹ nhàng hơn về cuộc đời này, dễ thông cảm tha thứ cho người khác, lợi mình, lợi người...biết yêu thương san sẻ hơn, một mai có bỏ thân xác này, người khác luyến tiếc không đi được còn ta nhờ có tu nên ra đi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều ..v..v..

Dù nhanh, dù chậm nhưng ta phải bước đi rồi cũng sẽ đến đích, cũng như mỗi ngày một tờ lịch rơi xuống, thì ta cũng buông xuống một chút bản ngã, tâm ta sẽ dần thuần thục, một cuốn, hai cuốn, mười cuốn rồi ta sẽ thành tựu được nguyện ước của mình...

Một năm nữa sắp hết, một mùa xuân nữa sắp về xin cầu chúc tất cả các bạn đồng tu, tinh tấn tu hành, viên thành Phật đạo ...

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

http://www.lieuquanhue.vn/phat-giao-voi-tuoi-tre/7658-m%E1%BB%99t-n%C4%83m-tr%C3%B4i-qua.html


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: