TÌNH PHÁP LỮ


Thích Giác Tâm
13/07/2018 10:56 (GMT+7)
Số lượt xem: 570
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

36913510_228436137975107_7034069718222766080_n.jpg


TÌNH PHÁP LỮ

*
Sống trần thế trên trăm 
Đức hạnh tợ trăng rằm
Nụ cười tươi pháp lữ
Cái ôm cõi nhiệm mầu
*
Cùng pháp hội Linh Sơn
Bắc nam lòng sắc son
Người làu thông Tam Tạng
Người niệm Phật vuông tròn
*
Nước Việt còn đạo Phật
Trăm họ mãi tôn sùng
Niệm Phật lòng chơn chất
Bi và trí viên dung.
---------------------------
Ngày 13.07.2018
Thích Giác Tâm

(Hòa thượng Thích Trí Quảng Phó Pháp chủ GHPGVN, ở TP.HCM trong chuyến làm từ thiện ở vùng cao các tỉnh phía Bắc, Hòa thượng đến thăm đức Pháp chủ GHPGVN, đức Pháp chủ đã trên trăm tuổi, còn tự phục vụ mình được, sống giản dị niệm Phật chân thành biết trước nhiều việc, là tòng lâm thạch trụ của GHPGVN hiện nay.
Hòa thượng Phó Pháp chủ Thích Trí Quảng , thông kim bác cổ làu thông Tam Tạng, là cột trụ chống đỡ ngôi nhà GHPGVN hiện tại, Ngài luôn luôn hoằng dương và chấn hưng Phật pháp trong vai trò của mình, từ trẻ đến nay không hề mệt mỏi).


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: