MÙA XUÂN HUYỀN TRÂN ƠI


TRẦN KIÊM ĐOÀN
06/01/2013 20:40 (GMT+7)
Số lượt xem: 21802
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Nhánh đào chưa nở vội
 Đợi đến mùa xuân sang
 Má hồng đào chưa thắm
 Đợi tin người trăm năm.

       

  

 


Có phải Huyền Trân về Chiêm quốc

Áo khăn lụa ngọc trả cho người

Tình ơi một thuở đường phiêu bạt

Tiếng lạnh rừng Chàm: Tiếng Khắc Chung.

Có con voi trắng dừng chân lại

Kiệu rước mù tăm ai thương ai

Mảnh đất Ô Châu là sông núi

Không run cùng nhịp trái tim người

Châu Ô, châu Rí châu nào nữa

Mà mảnh tình tan Huyền Trân ơi!

Mùa Xuân sông núi lòng se lạnh

Từng mảnh vàng tăm vỡ cuối trời

Sao ta không đổi mùa sông núi

Mà đổi mùa Xuân Huyền Trân ơi!

 

     Trần Kiêm Đoàn


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: