15/05/2013 13:39 (GMT+7)
Số lượt xem: 17936
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Xứ trầm hương vườn xưa từ thuở nọ Người lớn lên văng vẳng tiếng chuông chùa Kim Cang Bát Nhã hòa cốt tủy Thấm tận nguồn pháp vũ thấu sau xưa

 

 

 

Đường du hóa qua mọi miền đất Việt

Dầm nắng mưa giữa vô số đoạn trường

Điêu linh thống khổ vì bạo chúa

Khiến dân lành máu lệ chảy tang thương

 

 

Trước độc tài vô minh đầy thảm hại

Chúng sinh chìm trong bóng tối lo âu

Chút thân tứ đại người nguyện đốt

Ôi ! Thiêng liêng bừng ngọn lửa nhiệm mầu

 

 

Lửa từ bi thành trái tim Bồ tát

Cho nhân gian thắp lại những nụ cười

Mãi sáng ngàn năm tâm chí thiện

 Ánh đạo vàng muôn thuở chiếu muôn nơi

http://hoangphap.info/Page.aspx?ArticleID=4770&SubID=2&ID=3


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: