06/08/2012 20:48 (GMT+7)
Số lượt xem: 53881
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

NGỌT NGÀO LỜI QUÊ XỨ NẪU.

1. Chim áo dà bay qua sạp chợ,
Miếu thờ thần phù trợ đâu ta?  
2. … Vớt em lên đã lạnh hơn đồng,
Tay anh bưng âu lửa, tay bồng cảo than. 
 

 
3. Một mai cúc ngã, lan quỳ,
Bậu lo thân bậu, lo gì thân qua?
 
4. Ví dầu tình bậu muốn thôi,
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra.
Bậu ra cho khỏi tay ta,
Cái xương bậu nát, cái da bậu mòn.
 
5. Ví dầu bậu tốt bậu xinh,
Bậu ra làm bé, phải rinh đòn ngồi.
 
6. Con cu bay bổng qua sông,
Hỏi thăm em bậu có chồng đâu chưa?…
 
7. Ví dầu không bẻ đặng hoa,
Cũng nương theo bậu vào ra thăm chừng!
 
8. Anh ra dìa không có gì đưa,
Giở trong bâu áo thấy thơ em đề.
 
9. Biết làm sao biến đặng cây kim,
Ở trong bâu áo mà tìm lòng son?
 
10. Một mình, mình một bơ thờ,
Dựa cây cây ngã, dựa bờ bờ xiêu.
 
11. Đờn đứt dây tội lắm quớ trời,
Đói cơm ai đỡ, lỡ lời ai binh?
 
12. Hột cát bay ngang
Vàng lại thử vàng,
Thử chơi đôi chuyện,
Binh linh hoàn binh linh.
 
13. Chàng đà rảnh nợ dương di,
Hay còn mắc nợ, bố vi nẫu đòi.
 
14. Khăn xéo thì bịt thắt ngang,
Đầu thời bao đảnh, tưởng rằng có duyên…
 
15. Ngồi buồn nghĩ chuyện bao đồng,
Thương anh chết vợ, bỏ loan phòng quạnh hiu.
 
16. Ông phật ngồi cũng phải thắt cười,
Áo em em bận, sao mấy người xỏ tay?
 
17. Bao giờ em đặng lời nguyền,
Bỏ công em bổ thuốc mấy quan tiền thuở xưa.
 
18. Nghe vẻ nghe ve,
Nghe vè bắt mánh,
Gặp tên trời đánh,
Thì hết ve ve
 
19. Em đi chân bước bần thần,
Hai đứa mình quyết chắc, không cần ông mai.
 
20. Khuyên anh ở lại chốn này,
Để em về bển, cha mẹ ngầy em chịu cho.
 
21. Trời mưa lộp bộp lá dừa,
Bợp anh ba bợp cho anh chừa đi đêm.
 
22. … Bà con cô bác sum vầy,
Còn một lễ cưới, anh bầy hầy làm chi ?
 
23. … Xuống bầu bắt ốc hái rau,
Bắn bông, kéo vải, tôi giàu hơn cô…
 
24. … Phú Thuận kéo vải bắn bông,
Mỹ Thành, Lạc Chỉ, Ngọc Lâm chai đèn.
 
25. Thương chàng từng lóng ngón tay,
Chẳng qua duyên nợ, ông trời rày biểu thương.
 
26. Cây da trốc gốc đã rồi,
Đò anh đưa bến khác, biểu em ngồi đợi ai?
 
27. Tai nghe trống xổ bỉ bàng,
Một ngày xa bạn, ăn vàng không ngon.
 
28. Em ơi, đững nói bá quàng,
Lươn kia có ruột, có gan, không mề…
 
29. Anh đừng có nói bá nhăng,
Em chưa gá nghĩa kim bằng nơi đâu.
 
30. Thò tay ngắt ngọn rau ngò,
Thấy em còn nhỏ chận bò anh thương.
- Thò tay ngắt ngọn mướp hương,
Bò em em chận, anh thương (cái) nỗi gì?
 
31. Chị kia lên xuống chận trâu,
Ai lấy chị chửa mang (cái) bầu tòn ten ?
 
32. Chầu rày em đã có đôi,
Anh về chốn cũ lần hồi làm ăn.
 
33. Chầu rày bạn cựu xa rồi,
Cái trách cũng vụt, cái nồi cũng quăng.
 
34. Lao lư trong dạ bồi hồi,
Chầu rày em biết đứng ngồi với ai?
 
35. Lòng đó trong đựng (cá) ngoài nan,
Chầu rày quyết một xa chàng, chàng ơi!
 
36. Con bướm không nghe lời cha,
Như con chát là nửa trắng nửa đen.
 
37. Con sao con khổng giống cha,
Giống con chát là vừa trắng vừa đen?
 
38. Đôi ta như cá mành sơn,
Nằm trên bọt nước chờ cơn mưa rào.
 
39. Bướm ong chật rật chàng ràng,
Bông nào tươi nó đậu, bông nào tàn nó dông.
 
40. Em đố anh con rít mấy chưn?
Cầu ô mấy nhịp, chợ phiên Dinh mấy người?
 
41. Dậm chưn xuống đất kêu trời,
Chẳng qua căn nợ, hồn dời ra ma…
 
42. Thấp lùn thì dễ chun rào,
Qua sông nước lớn, chưn cao lợi nhiều…
 
43. Chồng lanh, cưới vợ khù khờ,
Khi nhà có khách, đít giường thờ nó chun.
 
44. Dốc lòng trồng Cửu lấy hương,
Ba năm hái lá, người thương đầu.
 
45. Trên kèo nhà con sẻ rượng ngang,
Làm ăn khấm khá, anh xoay ra tô nền…
 
46. Tay cầm trái bắp vô lùi,
Chưn đi, mồm cạp, quăng cùi ra sân…
 
47. Ông tiều hái củi non du
Bò nhọt đút đít chổng khu kêu trời.
 
48. … Tới (bi) giờ còn ngủ chì ì,
Mặt trời đã mọc, chưa đi ra cày?…
 
49. … Hết đồng anh lại pha chì,
Anh hàn cho một chặp, chì ì mặt ra!…
 
50. … (Ăn) xin mì, bắp, khoai lang,
Chí dĩ gạo, tấm, mắm, đàng (đường), muối, rau…
 
51. Chim chim múi dẻ, nhãn chày,
Tui ăn tui ỉa một ngày hôm qua.
 
52. Chim chim múi dẻ mần sao?
Thò tay mà bẻ, nhánh nào cũng khô…
 
53. Con cu, con cút, con cò…
Ba con dụm lại thành gò núi cao.
 
54. Cu kêu ba tiếng cu kêu,
Cho mau tới Tết dựng nêu ăn chè…
 
55. … Cần gì chờ lệnh mẹ cha,
Con cu tha rác, con gà bươi rơm…
 
56. Tây Nguyên dốc đứng cao mù,
Về nhà dốc thấp, chổng khu mà trèo…
 
57. Nhà em có bụi chành dành,
Có con gái út để dành cho anh.
 
58. Đòn gánh khum chuốt cạnh chuồn chuồn,
Một trăm sợi chỉ cũng luồn lỗ kim.
 
59. Cầm chài mà vãi xuống sông,
Cái mũ thì mất, cái cong thì còn.
 
60. Rồng xanh lấy vợ Rồng vàng,
Kiện thấu Ngọc Hoàng, trời chửa cho mưa.
 
61. Áo rách còn bốn chéo đinh,
Sao anh không nghĩ chút tình em may?
 
62. Mẹ chồng ăn ở gắt gao,
Con mắt bét chẹt, cào cào ăn tai.
 
63. … Anh bây giờ như con cuốc (nó) kêu tu hoa,
Nó lẻ đâu (đôi) nó lẻ bạn, ối chu cha là buồn!
 
64. Em nằm dõng (võng) rách còng queo,
Bá hộ tới nói chê nghèo không ưng!
 
65. Đất Hòa Đa đen mà sinh bông trắng,
Gái Tuy Hòa dang nắng cũng xinh.
 
66. Một mai trống lủng khó hàn,
Dây dùn khó dứt, người hoang khó tìm.
 
67. Thiệt như chàng đúng mực danh nhu
Sương sa mấy cõi, dặm cù mấy nơi
 
68. Sáng trăng sáng tỏ, sáng bìa thềm,
Bạn chào ai không biết, ta tìm ta vâng.
 
69. Vừa đi vừa rên,
con dũ dĩ.
 
70. Gió đưa buồng chuối sau hè,
Lăm le con chị, dò dè con em.
 
71. Anh có thương thì thương cho chắc
dục dặc thì dục dặc cho luôn.
Chiều chiều ông gấm ổng đứng ở đằng truông,
Ai mà phản bạn, ổng cõng luôn vô rừng.
 
72. Gặp anh, em cũng muốn dang ca,
Sợ mẹ bằng Biển, sợ cha bằng Trời.
 
73. Mai sau đói rách cơ hàn
Phụ mẫu dức bẩn thì nàng khổ thân…
 
74. … Cha mẹ già dức bẩn ròng ròng,
Con sao ngơ ngáo, việc không muốn làm?
 
75. … Anh cho em một cặp áo dà,
Một cặp quần thay ống, hai giạ mà lang khô…
 
76. … Đãi người dùm đám mấy heo,
Đưa anh lên huyệt, có nghèo em cũng ưng…
 
77. … Bong bóng bay như nhựa dầu lai,
Nói chơi đôi chuyện, nhà ai nấy dìa.
 
78. … Anh có vợ rồi, như mã có cương
Ngõ anh – anh đứng, đàng trường em đi.
 
79. … Không ăn, cha dức mẹ ngầy,
Ăn thời nước mắt chan đầy chén cơm.
 
80. Từ khi chim phụng xa loan,
Đêm nằm vòi või chẳng an giấc nồng.
 
81. Anh đã cho em lắm nỗi tư lương,
Đêm nằm dật dựa ngậm sương kêu trời…
 
82. … Bốn phía thềm anh xây đá ong,
Nền nhà dện sỏi thì xong đàng hoàng…
 
83. Em thương anh thảm thiết vô cùng,
Dĩa nghiêng mài mực tạm cùng bài thơ…
 
84. Ai làm lá rụng cành rơi,
Dĩa nghiêng, cá đổ rã rời đôi ta?
 
85. Chị em ơi xúm lại mà mua,
Đững bốc, đững hốt, đững vùa, đững thêm…
 
86. Áo đen nẫu dị áo đen,
Phần tui áo rách, tôi nhấp nhem ra ngoài.
Mồ cha cái áo rách hoài,
Nẫu khinh, nẫu dị cũng vì mày, áo ơi!
 
87. … Thiếu chi con gái chốn này,
Lại con Thể ăn mày Phú nhiêu?…
 
88. … Không cháu gái cũng cháu trai,
Coi dèo trợt lớt, lấy ai vun mồ?…
 
89. … Muốn cho phải phải phân phân.
Cây da cậy thần, thần cậy cây da.
 
90…. Em xa anh một bữa thì buồn,
Ngồi đâu nhớ đó, dúng như tuồng tương tư.
 
91…. Anh cầm sào cho giỏi,
Anh bỏ ống dọi cho thông,
Chàng ơi, thuyền lướt giữa dòng,
Tố dông ai mược tố, đững có dông bỏ nàng.
 
92…. Con cá dưới sông anh còn bắt bộ,
Huống chi nàng, anh dỗ cũng xiêu…
 
93. Ăn mặn nói ngay, hơn ăn chay nói vạy.
 
94. Ếch nằm dưới vũng tre ngâm,
Ếch kêu mược ếch, tre dầm mược tre.
 
95. Chẻ tre lựa lóng đan dừng dày,
Mới thời mới vậy, không tày cựu xưa.
 
96. … Chai đèn cũng dẵm tiền xo,
Cảnh Tịnh sạ nhiều lúa co,
Thường hay mắc lụt, trâu bò không ăn…
 
97. Thân ai khổ như anh kia,
Ngày đi cuốc bãi, tối dìa nằm suông?
 
98. Cây khô rụng lá giơ chìa,
Vợ anh còn đó, biểu em dìa dí ai?
 
99. Bổn phận em nghèo than trước anh hay,
Anh nghe em đã tỏ bày,
Lâm vô chồng vợ đữngday giàu nghèo.
 
100…. Mai sau đói rách cơ hàn,
Cha mẹ anh day dí khổ thân nàng lắm thay!…


..còn tiếp

Thích Giác Tín sưu tầm


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: