ĐẠO ĐỨC NGƯỜI XUẤT GIA


Đại sư Liên Trì Thích Nguyên Hùng dịch
Đã cập nhật: 0 phút
Số lượt xem: 26227
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: