Giáo trình Thiền Minh Sát Tuệ (Lý thuyết, thực hành, kết quả)


Tác giả: Thiền sư Achaan Naeb Nguyên tác: Vipassanā Bhavana Bản dịch Anh ngữ: Mr Chua và Miss Vitoon Bản dịch Việt ngữ: Tỳ kheo Thiện Minh, 2003
16/03/2011 15:45 (GMT+7)
Số lượt xem: 11216
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Quyển "Giáo Trình Thiền Minh Sát Tuệ" là một quyển sách hay của thiền sư Achaan Naeb để sử dụng khi bà dạy cho các thiền sinh Thái Lan và thiền sinh Thế giới. Ðiểm lôi cuốn và hấp dẫn chúng ta là Nội dung quyển sách này tác giả trình bày ba vấn đề chính: Lý thuyết, thực hành và kết quả.

Tác giả: Thiền sư Achaan Naeb
Nguyên tác: Vipassanā Bhavana
Bản dịch Anh ngữ: Mr Chua và Miss Vitoon
Bản dịch Việt ngữ: Tỳ kheo Thiện Minh, 2003

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: