Những Bài Thơ Trên Quê Hương Thế Tôn


Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa
05/01/2013 10:33 (GMT+7)
Số lượt xem: 83364
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Bồ Đề Đạo Tràng
Ngày xưa dưới cội bồ đề
Phật ngồi thiền định trăm bề tịch nhiên;
Sao Mai tỏa chiếu đỉnh huyền
Đất trời rung chuyển Phạm Thiên rỡn hồn;

  

Não phiền vạn thuở trống trơn
Mông mênh hải ấn tâm hơn trăng ngần;
Một thân có cả vạn thân
Một vi trần có vạn lần kiếp chơi;

Quét mây trăng sáng cho đời
Quét tâm trăng sáng giữa trời tự do;
Tử sanh quét sạch đôi bờ
Nguy nga đỉnh tháp dệt tờ tâm kinh.
(Ấn Độ, Bồ Đề Đạo Tràng, Ngày 5- 12- 2012)

Ôm Dấu Trăng Ngà
Tạ từ tri kiến nhị biên
Con sông ráo nước bến huyền vượt qua;
Đá xưa ôm dấu trăng ngà
Dấu chân huyền sử giữa tà huy bay;
Tâm đưa người vượt cõi này
Và đưa người vượt đọa đày cuộc chơi;
Nắng mưa tan tụ luân hồi
Bến bờ giác ngộ vạn đời nở hoa.
(Ấn Độ, Rừng Uruvela (Khổ hạnh lâm), Ngày 5- 12- 2012)

Đứng Giữa Non Thiêng

Ta về đứng giữa non thiêng
Nghe hoa cười mỉm giữa huyền không xưa;
Nghe trời đất hát lời thưa
Nghe lời Phật gọi nắng mưa về nguồn;

Bụi đời rũ sạch thua hơn
Ta về dự hội Linh sơn thuở nào;
Ngày xưa trăng tưởng là sao
Ai ngờ tuệ nhật chiếu cao vô ngần;

Một thân mà hóa ức thân
Một tâm mà lại lúc gần lúc xa;
Chánh tà vạn nẻo vượt qua
Mười phương Phật hiện trên hoa cải vàng.
(Ấn Độ, Núi Linh Thứu, Ngày 5- 12- 2012)


Đầu Non Xưa
Ngày xưa Đức Phật thuyết kinh
Thậm thâm diệu nghĩa duyên sinh trùng trùng;
Lời như sử tử uy hùng
Nhị biên rơi rụng, có không rã rời;

Trăm ngàn hoa héo thành tươi
Ngàn muôn khô mộc đâm chồi xanh tươi;
Linh sơn Ca diếp mỉm cười
Thạch hang Thất Diệp kết lời kinh thiêng;

Năm trăm La hán tọa thiền
A nan Tôn giả trùng tuyên lời mầu;
Ưu-ba-li tụng luật từng câu
Trời xanh mây trắng trên đầu non xưa.
(Ấn Độ, Hang Thất Diệp, Ngày 5-12-2012)

Mấy Ngàn Trăng Thu
Ta về thăm lại Kỳ viên
Cũng từ nơi ấy trăm miền ta đi;
Rong chơi giữa diệu và vi
Giữa bi và trí sử thi tuyệt vời;

Cấp Cô quý Phật thỉnh mời
Về thành Xá Vệ cho đời nở hoa;
Rừng cây thái tử Kỳ Đà
Đất vườn vàng trải ông Già Cấp Cô;


Giữa trùng duyên dựng cơ đồ
Chuông ngân thức tỉnh mơ hồ thế gian;
Tà huy còn đọng nắng vàng
Tâm người xưa vọng mấy ngàn trăng thu.
(Ấn Độ - Tinh Xá Kỳ Viên – Ngày 11 – 12 -2012)

Chân Thân Vô Trú
Huyễn thân Phật hóa mây ngàn
Hóa trăng sao giữa thiên đàng thế gian;
Mênh mông bông lúa cải vàng
Lung linh mặt nhật giữa hoàng hôn xưa;

Con đò dẫu vắng người đưa
Con sông vẫn chảy giữa mưa nắng đời;
Hạt sương còn đọng ven trời
Mắt ai sâu hút vạn đời thế gian!

Mười phương trong hạt nắng vàng
Trải qua muôn kiếp ức ngàn cuộc chơi;
Đến đi không thẹn mây trời
Chân thân vô trú cuộc đời đại bi!
(Ấn Độ - Kusinagara – (Nơi trà trì nhục thân của Phật), ngày 09 – 12 -2012)


Thế Tôn Còn Đó
Nhớ ngày xưa Phật ở đời
Con ham viễn mộng ven trời có không;
Đuổi theo bóng nguyệt dòng sông
Lên ghềnh xuống thác long đong cuộc tình;

Sa La nghe vọng lời kinh
Mênh mông cõi Phật tâm linh con về;
Tạ từ suối ngọc bờ mê
Con về thăm Phật trên quê hương này;

Bụi hồng thuở ấy vụt bay
Tâm con chừ Phật tròn đầy vô ưu;
Gió thu ru hạt nắng thiền
Ru tâm con giữa trăm miền tịch không;

Phật xưa con ở trong lòng
Phật nay nằm đó đợi trông con về!
(Ấn Độ, Kusinagara (nơi Phật Niết bàn), Ngày 10 – 12 -2012)

Thị Hiện Đản Sanh
Lâm-tỳ-ni, một sáng mai
Mấy tinh cầu chuyển Như Lai ra đời;
Vô ưu khúc hát diệu vời
Ma gia hoàng hậu tặng đời Đàm hoa;

Hương thơm ngát vạn thiên hà
Chân đi bảy bước quỷ ma kinh hồn;
Người về đứng giữa càn khôn
Tinh hoa nhân loại suối nguồn thương yêu;

Mùa xuân đùa với nắng chiều
Mùa đông Người gọi tình yêu giáng trần;
Thương đời đắm đuối phù vân
Nên xưa Phật đã hiện thân chốn này!
(Nepal - Lâm Tỳ Ni, Ngày 12 – 12 -2012)


Thiên Đàng Rong Chơi
Xưa kia Phật chuyển kinh huyền
Nhận lời pháp ngữ trăm miền con đi;
Vạn đường gieo hạt từ bi
Quét vầng trăng mộng con đi theo Người;
Bụi đời về ngược đi xuôi
Trên đầu nhật nguyệt luân hồi ai hay!
Đường xưa mây trắng còn bay
Đường nay lối cũ con nay đã về;

Nhớ ngày xưa có nguyện thề
Trái tim diệu pháp chuyển về mười phương;
Nghe trong hạt nắng và sương
Hát chân thường giữa vô thường thế gian;

Nghe trong cỏ lục hoa ngàn
Lời kinh vô trú thiên đàng rong chơi!
(Ấn Độ - Lộc Uyển, Ngày 14 – 12 – 2012)

Văn Minh Đi Về
Ajànta, Ellora, hang động tuyệt lời
Hai ngàn năm trước rạng ngời Như lai;
Tâm linh sáng đẹp hồn ai
Mênh mông nghệ thuật vượt ngoài thế gian;


Ô hay, tuyệt mức mơ màng
Rêu vờn nhật nguyệt nắng vàng thiên thu;
Bảy trăm năm vắng áo tu
Trăng cô đơn nguyệt, đá ru lạnh hồn;


Yêu ma tâm nổi ghen hờn
Mù lòa thiên sứ phá nguồn tâm linh;
Ai ngờ hang đá hóa kinh
Gọi dân gian dậy văn minh đi về...
(Ấn Độ - Chiêm bái hang động, Ajànta – Ellora, Ngày 16/17 -12 -2012)

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: