08/12/2012 16:17 (GMT+7)
Số lượt xem: 16240
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Trong Tăng-Chi-Bộ (phần Năm Pháp) có ghi rằng trong đêm trước ngày thành đạo dưới gốc Bồ-đề, hoàng tử Tất Đạt đã nằm mộng thấy năm chuyện kỳ lạ và sau này khi kể lại, đức Phật đã giải thích rằng đó là điềm báo trước cho những gì xảy ra với Ngài sau đó:


- Ngài mộng thấy mình bỗng hoá khổng lồ và nằm gối đầu lên núi Himalaya, thòng tay xuống đại dương. Đây là điềm báo sau đó Ngài trở thành bậc Đại giác.

Đức Phật khổng lồ nằm gối đầu lên dãy núi Himalaya

- Ngài  mộng thấy từ rốn mình mọc ra một loại cỏ vươn cao mấy tầng mây. Đây là điềm báo cho việc Ngài tìm thấy nẻo giải thoát qua Bát Thánh Đạo và đem giáo hoá khắp nhân thiên muôn cõi.

Đức Phật giáo hóa nhân thiên muôn cõi

- Ngài mộng thấy nhiều con giun màu trắng bò lên chân mình và phủ kín đầu gối. Đây là điềm báo về sự xuất hiện đông đảo các cư sĩ áo trắng (tại gia nhưng nghiêm cẩn) trong giáo pháp Ngài sau này.

Cư sĩ áo trắng theo Phật Thích Ca

- Ngài mộng thấy có bốn con chim với bốn màu lông khác nhau từ bốn phương bay về đậu dưới chân mình rồi đều có chung một màu lông trắng bạch. Đây là điềm báo cho việc thiên hạ tứ phương, đủ mọi tầng lớp cao thấp, sau này về thờ Ngài là thầy.

Đàn chim đậu trên chân Phật

- Ngài mộng thấy mình đi kinh hành trên một ngọn núi toàn phân người, nhưng hai chân tuyệt không bị vấy bẩn mảy may. Đây là điềm báo về việc Ngài sẽ nhận được sự kính lể, cúng dường khắp nhân thiên với một lòng vô nhiễm.

Đức Phật nhận sự cúng dường của nhân thiên với lòng vô nhiễm

http://namtong.org/nghiencuuphathoc/Bienkhao/chiemmongtrongkinhdienpalimiddle.htm


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: