30/08/2010 20:01 (GMT+7)
Một xã hội “công bằng, dân chủ, văn minh” không phải là xã hội chỉ phát triển ở vật chất mà phải là một xã hội được xây dựng trên tinh thần của bi, trí, dũng.
Góp phần đề nghị một đề cương biên dịch cho Đại tạng kinh Việt Nam
18/08/2010 17:12 (GMT+7)
Cùng với Phong trào Chấn hưng Phật giáo dấy khởi ở khắp 3 miền Nam Trung Bắc, với các tạp chí Phật học như Từ Bi Âm (Nam, 1932), Viên Âm (Trung, 1933), Đuốc Tuệ (Bắc, 1935), công việc biên dịch 3 tạng Kinh, Luật, Luận từ tiếng Hán sang tiếng Việt để hình thành Đại tạng kinh Việt Nam đã được xúc tiến và nối tiếp.


 Về trang trước     Về đầu trang      Page:  1 2 3 4 5 6 7 [8] 

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: