“Nước có độc lập thì đạo Phật mới dễ dàng mở mang”
31/08/2010 10:46 (GMT+7)
“Nhân ngày lễ Phật rằm tháng Bảy, tôi kính cẩn cầu nguyện Đức Phật bảo hộ Tổ quốc và đồng bào ta và tôi gửi lời thân ái chào các vị trong Hội Phật tử. Từ ngày nước ta trở nên Dân chủ Cộng hoà, Hiến pháp ta tôn trọng tự do tín ngưỡng, thì Phật giáo cũng phát triển một cách thuận tiện.
30/08/2010 20:01 (GMT+7)
Một xã hội “công bằng, dân chủ, văn minh” không phải là xã hội chỉ phát triển ở vật chất mà phải là một xã hội được xây dựng trên tinh thần của bi, trí, dũng.

Góp phần đề nghị một đề cương biên dịch cho Đại tạng kinh Việt Nam
18/08/2010 17:12 (GMT+7)
Cùng với Phong trào Chấn hưng Phật giáo dấy khởi ở khắp 3 miền Nam Trung Bắc, với các tạp chí Phật học như Từ Bi Âm (Nam, 1932), Viên Âm (Trung, 1933), Đuốc Tuệ (Bắc, 1935), công việc biên dịch 3 tạng Kinh, Luật, Luận từ tiếng Hán sang tiếng Việt để hình thành Đại tạng kinh Việt Nam đã được xúc tiến và nối tiếp.

 Về trang trước     Về đầu trang      Page:  1 2 3 4 5 6 7 [8] 

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: