26/06/2011 07:59 (GMT+7)
Số lượt xem: 36232
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Để chuẩn bị Hội nghị Quốc tế nghìn năm Tam tạng kinh Hàn Quốc, Đại lễ kỷ niệm một nghìn năm Tam Tạng kinh mộc bản Cao Ly, chư tôn Thiền đức Tăng già Trung ương Hội Phật giáo Hàn Quốc tổ chức bao sái những bản Kinh mộc bản và tôn kính cung nghinh Pháp Bảo (Đại Tạng Kinh mộc bản), từ Tổ đình Hải Ấn Tự (Haeinsa), Già Da sơn (Gada-san), Xã Già Da (Gaya-myeon), quận Xiểm Xuyên (Hapcheon-gun) tỉnh Khánh Thượng Nam (Gyeongsang-nam), về Tổ đình Tào Khê.

Ông Ha Chang-hwan – Quận trưởng quận Xiểm Xuyên (Hapcheon-gun) nói : “Chính quyền và nhân dân quận Xiểm Xuyên (Hapcheon-gun) nhiệt liệt hưởng ứng Đại lễ kỷ niệm một nghìn năm Tam Tạng kinh và xem đây là một vinh dự lớn cho quận nhà và dân tộc Hàn Quốc đã có một sở hữu trí tuệ vô giá, đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới”.

Theo: PG Hàn Quốc


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: